TVN24 | Polska

"Wolność ekspresji i prawo do pokojowego gromadzenia się to kamienie węgielne demokracji"

TVN24 | Polska

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Z okazji Dnia Praw Człowieka ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podkreśliła "wagę odpowiedzialności za ochronę praw jednostki do godnego życia". "Wyrażamy uznanie dla odwagi tych, którzy na co dzień ryzykują życiem w ich obronie" – dodała. 72 lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest 10 grudnia, w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Został ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1950 roku.

"W Dniu Praw Człowieka podkreślamy wagę naszej odpowiedzialności za ochronę praw jednostki do godnego życia i wyrażamy uznanie dla odwagi tych, którzy na co dzień ryzykują życiem w ich obronie. Dzięki tym bohaterom świat staje się lepszym miejscem dla nas wszystkich" – napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. 

W grafice umieszonej we wpisie ambasador widnieje napis: "Wolność ekspresji i prawo do pokojowego gromadzenia się to kamienie węgielne demokracji"

Pierwszy taki dokument

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była pierwszym dokumentem dotyczącym bezpośrednio praw człowieka. II wojna światowa skłoniła zwycięzców do podjęcia działań, aby wspólnymi siłami sprostać wyzwaniom powojennej rzeczywistości, ale przede wszystkim nie dopuścić do powtórzenia błędów historii w przyszłości.

Na konferencji w San Francisco, gdzie 26 czerwca 1945 roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, blisko 40 organizacji pozarządowych zaapelowało o poświęcenie większej uwagi przestrzeganiu praw człowieka. W 1946 roku ONZ utworzyła Komisję Praw Człowieka. Komisja, pod przewodnictwem Eleonory Roosevelt (USA), aktywistki w dziedzinie praw człowieka oraz wdowie po prezydencie Franklinie Roosevelcie, podjęła się zdefiniowania praw człowieka i podstawowych wolności.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Współautorami projektu byli Rene Cassin (Francja), Charles Malik (Liban), Peng Chun Chang (Chiny), Hernan Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov i Alexei Pavlov (Związek Radziecki), Lord Dukeston i Geoffrey Wilson (Wielka Brytania), William Hodgson (Australia) i John Humphrey (Kanada).

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka bez głosu sprzeciwu. Wstrzymało się od głosu osiem krajów, m.in. Polska, ZSRR i RPA.

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom - niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych. To prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.

Autor:ft\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Pozostałe wiadomości