Polska

Turystyka, Polonia, zagospodarowanie przestrzeni. Obrady rządu w Krakowie

Polska

Aktualizacja:
Wyjazdowe posiedzenie rządu w Krakowie
tvn24Rząd w czasie posiedzenia w Krakowie zajmie się m.in. sprawami dot. turystyki

Rozpoczęło się kolejne wyjazdowe posiedzenie rządu - tym razem w Krakowie. W jego trakcie ministrowie zajmą się m.in. projektem programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020. Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Przygotowany przez MSZ dokument określa strategiczne cele polityki rządu wobec polskiej diaspory. Zgodnie z projektem programu celami tymi są m.in.: wspieranie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce w szkołach publicznych obcych państw; wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania i wzrost aktywności w życiu publicznych w krajach zamieszkania; wspieranie powrotu Polaków do kraju i tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia.

Rozwój turystyki

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Rządowa propozycja ma przyczynić się do rozsądnego gospodarowania przestrzenią, m.in. poprzez ograniczenie chaotycznego budowania.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada też lepsze zabezpieczenie interesów inwestorów tak, by procesy inwestycyjne były bardziej przejrzyste i przewidywalne. Inwestycje budowlane mają więc być kierowane na tereny przygotowane do zabudowy i wyposażone w niezbędną infrastrukturę, a nie wyprowadzane na peryferia.

Ponadto ministerstwo chce określić gospodarowanie przestrzenią w miastach tak, aby stały się one bardziej przyjazne dla mieszkańców – szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Chce także, aby udział społeczeństwa w planistyce był większy, dlatego zamierza uprościć procedury planistyczne, by były one przejrzyste.

Rada Ministrów zajmuje się też w czasie wtorkowych obrad programem rozwoju turystyki do 2020 roku, który zakłada podniesienie innowacyjności sektora turystyki przez wykorzystanie m.in. e-usług, a także wsparcie przedsiębiorców turystycznych; celem jest też zmniejszenie fragmentaryzacji rynku turystycznego.

Autor: kris//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP / Radek Pietruszka

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości