Co podpisali szefowie dyplomacji Polski i Francji?

TVN24 | Polska

Autor:
akw//rzw
Źródło:
PAP
Jacek Czaputowicz spotkał się z Jeanem-Yvesem Le DrianemTVN24
wideo 2/29
TVN24Jacek Czaputowicz spotkał się z Jeanem-Yvesem Le Drianem

Wzmocnienie dialogu politycznego, wspólne konsultacje ważnych kwestii z zakresu polityki europejskiej oraz współpraca na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności Europy w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ - to niektóre punkty podpisanego w poniedziałek programu współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął w poniedziałek dwudniową oficjalną wizytą w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. W obecności obu głów państw szefowie MSZ Polski i Francji - Jacek Czaputowicz i Jean-Yves Le Drian podpisali program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego.

ZOBACZ DOKUMENT: Polsko-francuskie partnerstwo strategiczne. Program współpracy

Rozmowy plenarne delegacji polskiej i francuskiej
TVN24

Plan na cztery lata

Polsko-francuskie partnerstwo strategiczne to dokument, który zakłada na najbliższe cztery lata współpracę między innymi polityczną (w relacjach dwustronnych, wewnątrz Unii Europejskiej i NATO) oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

"Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska, świadome łączących je historycznych więzów głębokiej przyjaźni, zdeterminowane, by tworzyć bardziej zjednoczoną, bardziej solidarną i bardziej zintegrowaną Europę, ustalają, że będą rozwijać stabilną i stałą współpracę powracając do partnerstwa strategicznego ustanowionego dnia 28 maja 2008 roku w Warszawie" - ogłoszono w deklaracji.

Partnerstwo strategiczne między oboma państwami będzie - jak przewiduje dokument - realizowane w ramach współpracy odnoszącej się do dziedzin, w których oba kraje mają wspólne interesy, na poziomie stosunków dwustronnych i europejskich, jak również w wymiarze wielostronnym. Polska i Francja zamierzają między innymi "wspólnie działać na rzecz Europy służącej realizacji interesów państw członkowskich oraz chroniącej obywateli Unii, dla zagwarantowania praw i dobrobytu ich obywateli oraz na rzecz umacniania w Unii Europejskiej i w świecie wartości leżących u źródeł projektu europejskiego".

Deklaracja zakłada regularne konsultacje, prowadzone "w duchu zrozumienia i wzajemnego szacunku", które "będą sprzyjały bliskości, jaką powinny charakteryzować się obecnie relacje polsko-francuskie, aby oba kraje mogły wspólnie tworzyć Europę jutra".

W ramach partnerstwa politycznego ustalono, że Polska i Francja wzmocnią dialog polityczny. "Będą wspólnie konsultować wszystkie ważne kwestie z zakresu polityki europejskiej, w pierwszym rzędzie dotyczące interesów wspólnych dla obu państw, w celu zbliżenia stanowisk" - stanowi program współpracy, podpisany w poniedziałek.

Współpraca ministrów spraw zagranicznych

Niezbędne kierunki mają wskazać głowy państw i szefowie rządów obu państw.

"W tym celu co roku będą odbywać się konsultacje międzyrządowe. Ministrowie Spraw Zagranicznych będą czuwać nad przygotowaniem oraz wdrażaniem decyzji wypracowanych i przyjętych przez obu partnerów w wyniku każdych konsultacji międzyrządowych" - napisano w dokumencie. W miarę możliwości, co najmniej raz do roku, mają spotykać się wysocy rangą urzędnicy Ministerstw Spraw Zagranicznych.

"Służby dyplomatyczne obydwu krajów będą wspierać wymianę dyplomatów w ramach swoich struktur. Ośrodki analityczne będą wspierały zbliżenie polskich i francuskich liderów opinii, pracując nad lepszym zrozumieniem przez Polskę priorytetów francuskiej polityki zagranicznej oraz nad lepszym zrozumieniem przez Francję priorytetów polskiej polityki zagranicznej poprzez utworzenie grupy refleksji z udziałem polskich i francuskich dyplomatów oraz ekspertów" - wyjaśniono.

Będą również - zgodnie z dokumentem - organizowane konferencje, debaty i seminaria z udziałem ekspertów i dyplomatów polskich oraz francuskich, w tym w formacie Trójkąta Weimarskiego, z naciskiem na problematykę integracji europejskiej, wzmocnienia więzi transatlantyckich i kwestii strategicznych.

Premier Morawiecki: zobowiązaliśmy się do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego
TVN24

Nacisk na bezpieczeństwo międzynarodowe

Oba państwa - zgodnie z deklaracją - mają wzajemnie informować się o inicjatywach, z jakimi zamierzają wystąpić na forum Unii Europejskiej, a tam, gdzie to możliwe - koordynować swoje działania i ujednolicać swoje stanowiska.

W ramach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska ustaliły m.in., że będą wspólnie pracować nad inicjatywami, które przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności Europy w ramach NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych.

Współpraca ta ma dotyczyć między innymi: promowania kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, wzmocnienia zdolności NATO do realizowania jego kluczowej misji - obrony kolektywnej, poprzez zaangażowanie w inicjatywy sojusznicze wzmacniające jego zdolność odstraszania i obrony, konsultacji pomiędzy sztabami generalnymi w kwestii wspólnego zaangażowania operacyjnego za granicą oraz wspólnych szkoleń i ćwiczeń ich sił zbrojnych, rozwoju interoperacyjności sił zbrojnych obu państw w celu zwiększenia ich zdolności do działania oraz wsparcia dla narodowych przemysłów zbrojeniowych obydwu krajów.

Zwrócenie uwagi na cyberbezpieczeństwo

Poniedziałkowa deklaracja zakłada także intensyfikację partnerstw w zakresie badań i technologii, w połączeniu z refleksją nad ich możliwościami operacyjnymi, oraz pomiędzy odpowiednimi branżami przemysłowymi, tak aby wypracować długoterminową odpowiedź na wyzwania związane z wyposażeniem sił zbrojnych obydwu krajów, w tym z wykorzystaniem możliwości współpracy na poziomie europejskim.

Polsko-francuska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności dotyczy: wzmocnienia współpracy z zakresu cyberbezpieczeństwa, wzmocnienia współpracy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wzmacniania odporności państw i społeczeństw, a także wspólnych wysiłków na rzecz walki z dezinformacją, uznania doniosłości i promowania wspólnego historycznego dziedzictwa wojskowego (jednostki polskie w Wielkiej Armii, Armia Hallera podczas I wojny światowej, francuska misja wojskowa podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, II wojna światowa).

Zwalczanie terroryzmu

"Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska zobowiązują się również do promowania ścisłej współpracy na forach międzynarodowych w celu wspierania walki z terroryzmem i przyczyniania się w ten sposób do: zapewnienia trwałego zwycięstwa nad takimi organizacjami terrorystycznymi, jak Daesh i Al-Qaida, zwalczania finansowania terroryzmu, zapobiegania swobodnemu przemieszczaniu się terrorystów między państwami, zwalczania bezkarności terrorystów, walki ze zjawiskiem wykorzystywania Internetu do celów terrorystycznych" - napisano w deklaracji.

Polska i Francja mają - jak wynika z dokumentu - kontynuować promowanie ścisłej koordynacji działań w ramach właściwych forów międzynarodowych, jak również w ramach współpracy z głównymi partnerami europejskimi i w NATO, w celu konsolidacji systemu nieproliferacji, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, wspierania rozbrojenia i kontroli zbrojeń, a także wzmacniania systemów międzynarodowych w tej dziedzinie, w tym poprzez wspólne działania na rzecz walki z bezkarnością związaną z użyciem broni chemicznej.

Oba kraje mają też zintensyfikować dialog dotyczący kontroli zbrojeń, zwłaszcza w kontekście wygaśnięcia traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF).

akw//rzw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka