"Bogata polska kultura łowiecka". Wniosek myśliwych o wpisanie na listę UNESCO


Polski Związek Łowiecki złożył wniosek o wpisanie polskiej kultury łowieckiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Pismo w tej sprawie miało wpłynąć do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w piątek. "To ważny krok dla wszystkich myśliwych, którzy każdego dnia kultywują i podtrzymują tę wielowymiarową kulturę" - czytamy na stronie PZŁ.

Informację o złożeniu wniosku Polski Związek Łowiecki przekazał w komunikacie na swojej stronie internetowej. Poinformował, że w piątek Narodowy Instytut Dziedzictwa otrzymał pismo w tej sprawie.

"Elementu dziedziczenia i wspólnoty, którego przecież nam, myśliwym, nie można odmówić"

Jak czytamy na stronie PZŁ, w uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż "bogata polska kultura łowiecka przejawia się w gwarze łowieckiej, muzyce myśliwskiej, obrzędach religijnych, ceremoniale oraz tradycjach i zwyczajach praktykowanych podczas polowań i poza nimi. To także etyka myśliwska i kuchnia oparta na dziczyźnie obecna w staropolskich przepisach kulinarnych".

Wskazano także, że "nie można też zapominać o hodowli polskich ras psów myśliwskich takich jak gończy polski, chart polski i ogar polski".

Zdaniem myśliwych "niematerialne dziedzictwo kulturowe UNESCO wymusza posiadanie elementu dziedziczenia i wspólnoty, którego przecież nam, myśliwym, nie można odmówić".

"Kluby tematyczne, koła łowieckie, muzea myśliwskie"

Jak zaznaczono, "większość myśliwych przekazuje swoją pasję, doświadczenie i wiedzę swoim następcom, w efekcie czego powstają wielopokoleniowe rodziny myśliwych".

"Ważne dla nas wartości, zwyczaje i cała historia związana z łowiectwem przekazywana jest także podczas stażu myśliwskiego, a znajomość wymagana na egzaminach. Natomiast wspólnoty takie jak kluby tematyczne, koła łowieckie czy muzea myśliwskie dodatkową tę bogatą kulturę podtrzymują i kultywują" - czytamy na stronie PZŁ.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, Polski Związek Łowiecki opracował także plan ochrony kultury łowieckiej, który znalazł się we wniosku. Plan dotyczy elementów takich jak język i literatury łowiecka, muzyka myśliwska, kult świętego Huberta czy też tradycje, zwyczaje oraz ceremoniał łowiecki, kuchnia i kynologia myśliwska oraz zamawiania myśliwskie.

"Sokolnictwo czy bartnictwo"

PZŁ podkreślił również, że "na polskiej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdują się m.in. sokolnictwo czy bartnictwo. Listę prowadzi i zatwierdza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa".

Związek opublikował na swojej stronie także kopię potwierdzenia wpłynięcia wniosku do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Autor: akr//now / Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości