Polscy uczniowie wśród najlepszych w Europie. Wyniki badania PISA 2015

TVN24

Fakty TVNMEN przedstawiło podstawę programową. (Materiał "Fakty" TVN)

10. miejsce w Unii Europejskiej w naukach przyrodniczych, 5. w czytaniu i interpretacji tekstu, 8. w matematyce - to wynik polskich 15-latków w najnowszej edycji badania PISA, które weryfikuje umiejętności posługiwania się wiedzą. Polscy uczniowie są wciąż w światowej czołówce. Chociaż ich rezultat jest gorszy od tego z poprzedniej edycji z 2012 roku.

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r.

W całym międzynarodowym badaniu OECD PISA 2015 uczestniczyło ponad 500 tys. uczniów z 72 krajów i regionów.

Wyniki polskich uczniów w badaniu PISA 2015 są wyższe od średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych.

Wyniki przedstawiono we wtorek w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Polscy uczniowie zajęli: 10. miejsce w Unii Europejskiej w naukach przyrodniczych, 5. w czytaniu i interpretacji tekstu, 8. w matematyce.

W raporcie podkreślono jednak, że wyniki Polaków są nieco niższe niż podczas poprzedniej edycji badania, którą przeprowadzono w 2012 r.

Ale po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie "na papierze".

Trzy umiejętności uczniów

W każdym badaniu nacisk kładzie się na jedną z dziedzin - w najnowszym były to nauki przyrodnicze.

Wynik polskich uczniów w naukach przyrodniczych to 501 punktów, co daje 10. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Podobne osiągnięcia mieli 15-lat­kowie m.in. z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii. Wynik polskich uczniów jest jednak o 24 punktów gorszy niż w poprzedniej edycji badania w 2012 r.

W czytaniu i interpretacji średni wynik Polski to 506 pkt. – o 12 pkt. mniej niż w 2012 r. W UE lepsze wyniki od polskich gimnazjalistów uzyskali uczniowie z Finlandii, Irlandii i Estonii, co według autorów raportu daje nam piąte miejsce w UE. Wśród krajów świata Polska znalazła się na 13. miejscu.

Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt., o 14 pkt. mniej niż w 2012 r. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W UE lepsze od Polski wyniki uzyskało 7 krajów: Belgia, Niemcy, Estonia, Holandia, Dania, Finlandia i Słowenia.

W PISA 2015 polscy uczniowie zajęli ogólnie 22. miejsce na świecie. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Singapuru, drugie - z Japonii, trzecie - z Estonii.

#Singapore tops latest #OECDPISA global education survey https://t.co/pQOcFiGOks #SDG4 pic.twitter.com/RCzALOL6IE— OECD Education (@OECDEduSkills) 6 grudnia 2016

Najważniejsze badanie edukacyjne

Badanie PISA 2015 zostało w Polsce zrealizowane na ogólnokrajowej próbie losowej 160 szkół gimnazjalnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych. Wylosowana próba objęła ponad 4400 uczniów, którzy rozwiązywali zadania testowe wyłącznie na komputerach.

W Polsce, badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Minister edukacji o rekrutacji do szkół średnich w 2019 roku
wideo 2/35

Autor: kb/sk / Źródło: PAP