Polska

Polacy i Niemcy w Łazienkach

Polska

Aktualizacja:

W Pałacu na Wodzie w Warszawie odbędzie się dzisiaj wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu. Ma ono związek ze zbliżającą się polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, której jednym z wymiarów będą działania parlamentarne.

Tematami prezydium Sejmu i Bundestagu pod przewodnictwem marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta, będą m.in.: rozwój polsko-niemieckiej współpracy parlamentarnej, polityka społeczna w Europie, w tym kwestia migracji i systemu z Schengen w związku z sytuacją w krajach arabskich.

W planach jest także rozmowa na temat otwarcia niemieckiego rynku pracy. Parlamentarzyści podsumują też 20 lat obowiązywania traktatu między RP a RFN O Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 1991 roku. Politycy porozmawiają też o zadaniach na przyszłość.

Źródło: PAP, lex.pl

Pozostałe wiadomości