Polska

Podnosi się poziom wód

Polska

Poziom wód się podnosi
TVN24Poziom wód się podnosi

Trwająca od kilku dni odwilż powoduje stałe podnoszenie się stanu wód w polskich rzekach. Najszybciej rosnąć mają w najbliższych godzinach na Warcie, Bugu, Wieprzu i Odrze. Na Podkarpaciu w niektórych miejscach woda przekroczyła stany ostrzegawcze i ogłoszono tam pogotowie przeciwpowodziowe.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wzrostem poziomu rzek podczas najbliższej doby. Podnieść ma się przede wszystkim w dorzeczu Warty, w zlewniach Bugu i Wieprza i na Odrze. Instytut ostrzega przed lokalnym zalaniem terenów i ich podtopieniami.

Gdzie wzrośnie?

W dorzeczu Warty stany około alarmowe i powyżej stanów alarmowych występować będą w Osjakowie (Warta), Łasku (Grabia), Gorzowie Śląskim, Mirkowie (Prosna), Niechmirowie (Oleśnica), Poddębicach (Ner). Stany ostrzegawcze przekroczone będą na wodowskazach Bobry (Warta), Niwki (Liswarta), Dąbie (Ner), Piwonice, Bogusław (Prosna) Podgórze (Widawka). Wzrost stanów wody do stanów około ostrzegawczych prognozowany jest na wodowskazach Kule (Liswarta), Kręciwilk, Działoszyn, Sieradz (Warta).

W zlewni Bugu i Wieprza spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do stanów wysokich, a lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych lub alarmowych - informuje IMiGW.

Na Odrze hydrolodzy prognozują przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazie Gozdowice.

Bliżej powodzi na Podkarpaciu

Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, stany ostrzegawcze zostały przekroczone na Stobnicy w Godowej o 119 cm, Mleczce w Gorliczynie o 68 cm, Grabiniance w Głowaczowej o 13 cm oraz Wisłoku w Rzeszowie o 6 cm i w Tryńczy o 43 cm.

Ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowe dla wszystkich gmin z powiatu strzyżowskiego oraz dla gminy Bojanów w pow. stalowowolskim i dla miasta Rzeszowa.

Podtopieniem zagrożony jest teren budowy oczyszczalini ściekow w miejscowości Stany. Dyżurny Centrum Jan Czech zapewnił jednak, że teren ten jest zabezpieczany workami z piaskiem. Zagrożone podtopieniami są też tereny w miejscowościach: Laski, Stany, Załęże, Przyszów. Dyżurny dodał jednak, że z ostatnich informacji wynika, iż domy w tych miejscowościach są bezpieczne i nie zagraża im podtopienie.

Wszystkie rzeki regionu płyną w korytach i obecnie nie stwarzają zagrożenia powodziowego. Prowadzony jest jednak ich stały monitoring. Na pozostałych rzekach poziom wód znajduje się poniżej stanów ostrzegawczych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości