Polska

Po skargach muzułmanów i żydów. Zakaz uboju rytualnego niekonstytucyjny?

Polska

sxc.hukrowa ubój rytualny wołowina

Rzecznik praw obywatelskich skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, które zabraniają uboju rytualnego na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych i przewidują kary za takie uśmiercanie zwierząt.

O wniosku poinformowała Anna Kabulska z wydziału komunikacji społecznej Biura RPO. Jak przypomniała, ubój rytualny, czyli bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt, jest praktykowany w judaizmie i islamie.

Obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt zabrania dokonywania uboju rytualnego. Wcześniej wymogi dotyczące uśmiercania zwierząt tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości nie dotyczyły uboju przewidzianego przez obrządki religijne.

Jak oceniła RPO Irena Lipowicz brak regulacji, które dopuszczałyby ubój rytualny wyłącznie na potrzeby lokalnych wspólnot religijnych stanowi o naruszeniu konstytucyjnych gwarancji wolności religii. Jednocześnie zdaniem RPO ubój rytualny dokonywany w celach handlowych, na skalę masową, nie należący do sfery wolności religii i wyznania, nie może korzystać z konstytucyjnej ochrony.

Wnioskowali wyznawcy islamu i judaizmu

O zbadanie zgodności obowiązujących przepisów w kwestii uboju rytualnego z Konstytucją RP wnioskowały w skargach do RPO Muzułmański Związek Religijny w RP i Europejski Związek Żydów. RPO sygnalizowała potrzebę podjęcia prac legislacyjnych w wystąpieniu do ministra rolnictwa z listopada 2013 r. i do premiera w styczniu 2014 r.

W TK jest już wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich o zbadanie konstytucyjność zakazu uboju rytualnego. Trybunał zbada go 3 grudnia. Jak napisano w stanowisku Sejmu do tego wniosku, gminy żydowskie mają dziś prawo do uboju rytualnego na potrzeby religijne swych wyznawców, ale już nie w celach gospodarczych czy handlowych. Prokuratura Generalna uznaje zaś takie uprawnienie gmin do uboju rytualnego za "wątpliwe".

Autor: kło//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Raporty:
Pozostałe wiadomości