Polska

PO przed PiS w walce o sejmiki. Badanie sprzed powołania rządu

Polska

PO zyskała 6 punktów procentowych

W wyborach do sejmików wojewódzkich na PO chce głosować 28 proc. deklarujących udział, na PiS - 22 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Badanie prowadzone było w połowie września, w momencie gdy Ewa Kopacz dopiero otrzymywała misję powołania nowego rządu, natomiast przed ogłoszeniem jego składu, prezentacją ministrów, expose i głosowaniem nad wotum zaufania

Wyniki zmieniły się w stosunku do badania o miesiąc wcześniejszego, kiedy pierwsze było PiS z 25 proc. poparcia (trzeba zauważyć, że Polska Razem i Solidarna Polska były w tym badaniu uwzględnione łącznie z PiS, teraz oddzielnie), druga PO - 22 proc.

CBOS zauważa, że wrześniowe poparcie dla komitetów Platformy i PiS byłoby względnie wyrównane, gdyby grono wyborców PiS zasilili zwolennicy Polski Razem (3 proc.) i Solidarnej Polski (1 proc.). Według najnowszego badania CBOS na kandydatów PSL i SLD w wyborach do sejmików chce głosować po 6 proc. respondentów (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania). Nowa Prawica odnotowała 5-proc. poparcie (wzrost o 2 pkt proc.), Polska Razem Jarosława Gowina - 3-proc., Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry 1-proc., także 1 proc. badanych zamierza oddać głos na kandydatów Twojego Ruchu (spadek o 1 pkt proc.). Pozostali respondenci - 22 proc. - nie mają jeszcze sprecyzowanych preferencji wyborczych (spadek o 2 pkt proc.) lub planują zagłosować na jakiś inny komitet - 6 proc. (spadek o 4 pkt proc.).

Dwie trzecie mówi, że chce głosować

Udział w jesiennych wyborach samorządowych zapowiedziało dwie trzecie uprawnionych (66 proc.), przy czym prawie połowa (48 proc.) badanych zapowiada, że na pewno pójdzie do urn. W głosowaniu nie zamierza uczestniczyć 20 proc. respondentów. Co siódmy (14 proc.) jeszcze nie wie, czy będzie głosować. Deklarowana frekwencja utrzymuje się w tym kwartale na niezmienionym poziomie. Jest natomiast nieco niższa niż we wrześniu 2010 roku (71 proc.), ale wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającym wybory sprzed ośmiu (55 proc.) i dwunastu lat (58 proc.). W miarę zbliżania się terminu wyborów do władz lokalnych rośnie zainteresowanie listopadowym głosowaniem - podkreśla CBOS. W najnowszym badaniu deklarowało je dwie trzecie Polaków (66 proc.), a więc o 4 punkty procentowe więcej niż w czasie dwóch ubiegłych miesięcy.

Poznać swojego kandydata

Wiedzę na temat kandydatów startujących w wyborach na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (41 proc.). Co czwarty (24 proc.) słyszał o kilku z nich, a niespełna co piąty (17 proc.) – wyłącznie o jednym. 59 proc. badanych nie wie, kto będzie kandydował i nie słyszało o żadnych kandydatach. Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11–17 września 2014 roku na liczącej 946 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Autor: kde//rzw / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości