Polska

PiS i SLD poczekają na decyzję PKW do czwartku

Polska

TVN24Decyzja PKW oznacza rozsztrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy

Państwowa Komisja Wyborcza dopiero w czwartek podejmie decyzję, czy podtrzymuje swoje stanowisko o odrzuceniu sprawozdań finansowych PiS i SLD za 2006 rok, czy też zmienia w tej sprawie zdanie.

W zeszły wtorek do PKW trafiły odpisy skarg na jej decyzję złożonych do Sądu Najwyższego przez PiS i SLD. Na ustosunkowanie się do nich i przekazanie swojego stanowiska do Sądu Najwyższego PKW ma 10 dni.

Sprawą tą PKW zajmowała się już w poniedziałek, ale po trzech godzinach obrad, jej członkowie stwierdzili, że jest skomplikowana i wielowątkowa. Dlatego też Komisja nie zajęła jeszcze stanowiska wobec skarg partii.

Przewodniczący PKW Ferdynadnd Rymarz poinformował, że w trakcie obrad "zarysowała się już koncepcja", ale ostatecznej odpowiedzi jeszcze nie ma. Dodał, że PKW będzie miała posiedzenie w czwartek i dopiero wtedy podejmie decyzję. Pytany, dlaczego nie udało się to w ciągu jednego posiedzenia wyjaśnił, że "nastąpiła zmiana w koncepcji [wyjaśnień - red.] partii, które się odwołują", zwłaszcza w przypadku PiS.

Według Rymarza, PiS kwestionuje stan faktyczny, który został PKW podany w sprawozdaniu finansowym: - Każda partia stan faktyczny przedkłada w swoim sprawozdaniu, następnie ten stan faktyczny jest przez biegłego rewidenta kontrolowany, gdy mamy wątpliwości, zwracamy się o wyjaśnienia. - PKW miała wątpliwości i zwróciła się o wyjaśnienia, a partie potwierdziły stan faktyczny, który podały w sprawozdaniu - dodał szef PKW.

Następnie - już po decyzji PKW - PiS w odwołaniu podał zupełnie inny stan faktyczny - stwierdził Rymarz. Nie chciał jednak podać szczegółów zawartych w skardze PiS.

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z powodu przyjęcia przez partię środków finansowych pochodzących od cudzoziemców oraz od osób prawnych. Z kolei sprawozdanie finansowe SLD zostało zakwestionowane z powodu gromadzenia przez tę partię środków poza rachunkiem bankowym oraz przekroczenia 30-dniowego terminu na zwrócenie darczyńcom wpłat dokonanych z naruszeniem prawa.

Według Państwowej Komisji Wyborczej, ustawa o partiach politycznych bezwzględnie nakazuje odrzucenie sprawozdania finansowego partii w przypadku stwierdzenia naruszeń niektórych jej przepisów.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy rozpatruje skargę partii na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli SN uzna, że skarga partii jest zasadna, to PKW niezwłocznie wydaje postanowienie o przyjęciu sprawozdania finansowego. Jeśli natomiast SN do skargi się nie przychyli, to partia, której sprawozdanie zostało zakwestionowane przez PKW, traci prawo do subwencji budżetowej do końca kadencji parlamentarnej. Orzeczenie SN jest ostateczne.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Źródło zdjęcia głównego: TVN24