Polska

Pierwszy wyrok ogłoszony przez sędziego TK wybranego przez PiS

Polska

Sędzia Pszczółkowski ogłosił wyrok
TVN 24Pszczółkowski ogłosił na sali wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej

Sędzia wybrany przez obecną kadencję Sejmu w grudniu, Piotr Pszczółkowski, przewodniczył dziś po raz pierwszy rozprawie w Trybunału Konstytucyjnego. - Zgodnie z przepisem konstytucji orzeczenia TK podlegają publikacji. To rozstrzygnięcie ma charakter wyroku - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że wyrok w tym składzie "zapadł w sprzeczności z przepisami ustawy o TK".

Przepis ustawy o policji stanowiący, że postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza nie wznawia się po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, jest zgodny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Pięcioosobowemu składowi TK, który na niejawnym posiedzeniu uznał zaskarżony przepis za konstytucyjny, przewodniczył sędzia Piotr Pszczółkowski (wybrany już za kadencji obecnego rządu). Na ogłoszeniu wyroku nie stawiła się żadna ze stron.

"Orzeczenia TK podlegają publikacji"

- Jestem sędzią TK, moja rola kończy się na podpisaniu wyroku, w przypadku roli przewodniczącego na jego ogłoszeniu. Wszystkie motywy usłyszeliście państwo na sali, demokracja ma tę cudowną cechę, że resztę kwestii związanych z bytem tego wyroku pozwala przekazać innym władzom - stwierdził na konferencji Pszczółkowski. - Zgodnie z przepisem konstytucji orzeczenia TK podlegają publikacji. Niezależnie od faktu, czy w dniu dzisiejszym wyrok zapadł jednomyślnie, czy ze zdaniami odrębnymi, to rozstrzygnięcie ma charakter wyroku - dodał. Powiedział też, że "kwestia pewnego kryzysu konstytucyjnego, z którym mamy do czynienia od października ubiegłego roku jest kwestią, która powoduje niemożność zero-jedynkowych odpowiedzi".

Pierwszy wyrok ogłoszony przez sędziego wybranego przez PiS
Pierwszy wyrok ogłoszony przez sędziego wybranego przez PiSTVN 24

Skarga konstytucyjna byłego policjanta

TK rozstrzygnął skargę konstytucyjną mężczyzny, który mimo uniewinnienia od zarzutów będących przyczyną wydalenia go z policji, nie mógł do niej wrócić: tylko przez pięć lat można bowiem wznawiać postępowanie dyscyplinarne, a tu wyrok zapadł po 10 latach. Prokuratura postawiła skarżącemu zarzut m.in. przekroczenia uprawnień. W 2001 r. w policyjnym postępowaniu dyscyplinarnym uznano go za winnego przewinień dyscyplinarnych i wydalono ze służby, co uzasadniono m.in. "obciążającymi zeznaniami świadków". W 2011 r. sąd karny uniewinnił go ze względu na brak dowodów przestępstw. Obciążające zeznania sąd uznał za "niewiarygodne i niespójne", składane przez osobę chcącą "czerpać satysfakcję ze składania zeznań na niekorzyść osoby będącej funkcjonariuszem policji" i "uzyskać splendor w świecie przestępczym". Po tym mężczyzna wystąpił o wznowienie postępowania dyscyplinarnego i uchylenie decyzji o usunięciu go z policji. Odmówiono mu, bo minął już ustawowy termin. Sądy administracyjne uznały stanowisko policji za prawidłowe. W skardze do TK napisano, iż okres pięciu lat na wznowienie postępowania jest niezgodny z wymogami sprawiedliwości, "szczególnie przy uwzględnieniu realiów funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości". Prokurator generalny wniósł o nieuwzględnienie skargi, podkreślając, że skarżący "może zgłosić zamiar ponownego wstąpienia do służby w policji". Tak samo uznał Sejm. "Wyrok uniewinniający w postępowaniu karnym dotyczącym danego czynu nie oznacza, jak zdaje się przyjmować skarżący, wadliwości orzeczenia dyscyplinarnego, w którym przypisano odpowiedzialność dyscyplinarną" - pisała w 2015 r. ówczesna marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz podkreślała w ustanym uzasadnieniu, że skarga mężczyzny opierała się na założeniu, iż wynik postępowania karnego powinien odnosić się do postępowania dyscyplinarnego. Wyjaśniła, że takie założenie jest błędne, ponieważ postępowania te mają odrębny charakter. Rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego i sądu mogą się różnić - dodała. "Skarżący nie dostarczył dowodów i argumentów, które pozwoliłyby na inne orzeczenie TK" - powiedziała Wronkowska-Jaśkiewicz. Zaznaczyła przy tym, że ustawodawca powinien jednak rozważyć doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy. Od wyroku zdania odrębne złożyło dwoje sędziów: Piotr Pszczółkowski i Julia Przyłębska. Jak mówili, w tej sprawie TK powinien orzekać w składzie siedmiu, a nie pięciu sędziów. Pszczółkowski powiedział, że wyrok w tym składzie "zapadł w sprzeczności z przepisami ustawy o TK". TK zbadał sprawę na podstawie ustawy o TK z czerwca 2015 r. - to konsekwencja wyroku z 9 marca, który uznał niekonstytucyjność noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 r. 9 marca TK uznał, że nowela narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie został opublikowany. Mimo to TK wydaje kolejne wyroki, choć przedstawiciele władz mówią, że TK ma orzekać zgodnie z grudniową nowelą.

Autor: mart/kk / Źródło: TVN 24, PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości