Polska

Pierwsze wakacje dla 6-latków

Polska

PAP/Bartłomiej ZborowskiKoniec roku szkolnego

Dla 5,7 mln dzieci i młodzieży oraz około 650 tys. nauczycieli w piątek kończy się rok szkolny. Około 360 tys. dzieci kończących I klasy szkoły podstawowej otrzyma swoje pierwsze świadectwa szkolne. Wśród nich będą te, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat.

Z przeprowadzanych co roku przez CBOS sondaży wynika, że na wakacje wyjeżdża mniej niż połowa dzieci. W danych opublikowanych jesienią ub. r. wynika, że w 2009 r. 44 proc. proc. rodzin, w których są uczniowie, wszystkie dzieci przez co najmniej tydzień wypoczywały poza domem, a 8 proc. rodzin zorganizowało tygodniowy wypoczynek tylko dla części ze swoich dzieci. 48 proc. przyznało, że żadne z dzieci w ich domu nie wyjechało na wakacje.

Podczas ostatnich wakacji pracę zarobkową podjął niemal co trzeci (30 proc.) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, niemal co dziesiąty (8 proc.) gimnazjalista i co dwudziesty (6 proc.) uczeń szkoły podstawowej.

Sześciolatki i matematyka na maturze

Mijający rok szkolny przyniósł kilka znacznych zmian w polskich szkołach. Rozpoczęto reformę szkolnictwa. Od 1 września w przedszkolach, I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów obowiązywała nowa podstawa programowa nauczania. W podstawie tej określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Jest ona też bazą do pisania podręczników szkolnych.

Wprowadzenie nowej podstawy wiąże się z rozpoczęciem stopniowego obniżania wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej - we wrześniu obok siedmiolatków w I klasach pojawiły się też sześciolatki. Na razie o tym, czy dzieci młodsze rozpoczną naukę, decydują rodzice. Od 1 września 2012 r. obowiązek szkolny obejmie już wszystkie dzieci 6-letnie.

Z kolei tegoroczni maturzyści byli pierwszym rocznikiem, którzy po wielu latach przerwy, musiał obowiązkowo na maturze przystąpić do egzaminu z matematyki. Matematyka była trzecim obowiązkowo zdawanym pisemnie przez wszystkich maturzystów przedmiotem - obok pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Nie są jeszcze znane wyniki matur; Centralna Komisja Egzaminacyjna ma je ogłosić 30 czerwca.

Szkoły pod wodą

Maj i czerwiec w wielu szkołach to był czas naznaczony powodzią. W części szkół i przedszkoli czasowo poodwoływano zajęcia z powodu ewentualnego zagrożenia wodą; część placówek faktycznie woda zalała. Według danych MEN, wartość zniszczeń w szkołach spowodowanych powodzią to 58,8 mln zł, a w przedszkolach - 8,2 mln zł. Zniszczeniu uległy 954 szkoły i 159 przedszkoli. Rozmiar zniszczeń jest różny; kapitalnego remontu wymaga 67 szkół i 14 przedszkoli.

Na wyjazdach edukacyjnych tzw. zielonych szkołach, sfinansowanych ze środków MEN, było lub jeszcze w nich uczestniczy 1956 uczniów z terenów powodziowych. Także w czasie wakacji na kolonie i obozy opłacane przez resort wyjedzie ponad 3 tys. dzieci - takie zapotrzebowanie zgłosiły w kuratoriach samorządy. W pomoc dzieciom dotkniętym powodzią włączyły się też same samorządy, organizacje pozarządowe oraz sponsorzy, dlatego - według szacunków ministerstwa edukacji - w wyjazdach edukacyjnych i wakacyjnych bierze lub weźmie udział kolejne kilka tysięcy dzieci.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Bartłomiej Zborowski

Pozostałe wiadomości