Pięć najważniejszych punktów prezydentury Komorowskiego

Pięć najważniejszych punktów prezydentury Komorowskiego
Pięć najważniejszych punktów prezydentury Komorowskiego
tvn24
tvn24W czwartek mija pięcioletnia kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego

W czwartek kończy się kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co w tym czasie osiągnął, co udało mu się zrealizować?

Wywiad "Faktów" TVN z prezydentem Bronisławem Komorowskim w TVN24 o 19.20.

Pięcioletnia kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego rozpoczęła się 6 sierpnia 2010 roku, z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Przed złożeniem przysięgi zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.

Sam Komorowski podsumowując w kwietniu tego roku swoją kadencję wyliczył 5 priorytetów swojej prezydentury. To bezpieczeństwo, polityka prorodzinna, konkurencyjna gospodarka, nowoczesny patriotyzm oraz sprawne państwo.

1. Bezpieczeństwo

To jeden z najważniejszych priorytetów prezydentury Komorowskiego. Wielokrotnie podkreślał, że Polsce potrzebna jest silna armia i dlatego od kilku lat prowadzony jest w naszym kraju program modernizacji sił zbrojnych, który został zapoczątkowany przez Komorowskiego jeszcze jako szefa MON w 2001 roku.

Komorowski zabiegał także o to, by zwiększyć wydatki na wojsko. Ustawę, która od 2016 r. podniesie wydatki obronne do poziomu 2 proc. PKB, podpisał pod koniec lipca.

Bronisław Komorowski zaproponował też rządowi budowę polskiej tarczy antyrakietowej. W 2013 roku podpisał ustawę o modernizacji technicznej i finansowaniu sił zbrojnych, która miała zapewnić finansowanie budowy tarczy. Na razie jest to projekt jeszcze nie zrealizowany - dopiero pod koniec tego roku MON wyłoni firmę, która zajmie się budową systemu obrony przeciwrakietowej.

Od zaprzysiężenia w sierpniu 2010 roku prezydent zwołał 31 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dotyczyły one szczytów NATO (szczyt NATO w Warszawie ma odbyć się w lipcu 2016 roku) , bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa oraz Ukrainy. Po posiedzeniu Rady w marcu 2014 r. prezydent podkreślał, że rolą Polski jest konsekwentne wskazywanie na złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję i takie działanie, by Zachód reagował jak najmocniej wobec narastającego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na Krymie.

2. Polityka prorodzinna

Prezydent Bronisław Komorowski często chwalił się, że w ciągu pięciu lat jego prezydentury udało mu się stworzyć dobry klimat dla rodziny. Pod taką nazwą funkcjonuje też program, który Komorowski zaprezentował w maju 2013 r. Składa się on z 44 propozycji, a jedną z nich jest "Karta Dużej Rodziny", która uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek.

- Polacy chcą mieć dzieci. Z badań wynika jednak, że powszechnie mają mniej dzieci, niż pragną, niż planowali, a czasami wręcz rezygnują z rodzicielstwa. Musimy zrozumieć, na jakie trudności i problemy napotykają rodzice we współczesnej Polsce i jakie są źródła ich negatywnych doświadczeń - podkreślał prezydent.

Przekonywał, że pokonanie kryzysu demograficznego jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Polską.

Komorowski zaproponował także zmianę w Kodeksie pracy, która wprowadza rozwiązania pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, m.in. wydłuża i uelastycznia sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego. Sejm uchwalił tę nowelizację pod koniec lipca.

3. Konkurencyjna gospodarka

Kancelaria Komorowskiego przygotowała też projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, która wprowadza zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Na początku lipca Sejm uchwalił tę nowelę.

Komorowski podkreślał też, że działał na rzecz promocji polskiej gospodarki. W trakcie swojej prezydentury był m.in. w Chinach, Turcji i Korei.

4. Dobre prawo

Prezydent stanął też w obronie małych sądów.W 2013 roku przedstawił projekt, po którego przyjęciu przywrócona została większość spośród 79 zlikwidowanych wcześniej przez reformę Jarosława Gowina najmniejszych sądów rejonowych.

Prezydencka nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadziła obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, a także - jak wskazywano - wyszła naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i wymiaru sprawiedliwości. Bronisław Komorowski tłumaczył, że - przygotowując propozycję - kierował się wolą zakończenia sytuacji niestabilności w sądownictwie, która rzutowała na pracę i klimat panujący w sądach.

Komorowski zaproponował także zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt do Sejmu trafił latem 2013 roku.

W sumie w trakcie kadencji Komorowski podpisał ponad 930 ustaw. Do najważniejszych, podpisanych pod koniec urzędowania, należała m.in. ustawa zwiększająca od 2016 r. wydatki obronne do poziomu co najmniej 2 proc. PKB oraz ustawa ws. in vitro.

W marcu 2015 roku ustępujący prezydent zaproponował projekt ustawy dotyczący wspierania innowacyjności, zakładający ułatwienia w uzyskiwaniu ulg podatkowych za wydatki na badania i rozwój. Wśród innych propozycji Komorowskiego z końca 2014 roku znalazły się: nowela ordynacji podatkowej mówiąca o tym, że wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika, Prawo o stowarzyszeniach, które ma ułatwić rejestrowanie i funkcjonowanie stowarzyszeń, a także projekt ustawy, której celem jest umożliwienie ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56, mający pozwolić zakończyć ich poszukiwania na stołecznej Łączce. Wśród inicjatyw prezydenta znalazły się też projekt ustawy samorządowej zakładający, że referenda lokalne byłyby ważne bez względu na frekwencję. Wyjątkiem byłoby referendum ws. odwołania władz - tu projekt zaostrza zasady.

Prezydent skierował do Sejmu również projekt ustawy krajobrazowej, nakładający obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego; po uchwaleniu przez Sejm podpisał ją w maju tego roku.

Komorowski czterokrotnie skorzystał z przysługującego prezydentowi prawa weta. Zgłosił je wobec ustawy o Akademii Lotniczej w Dęblinie (zostało podtrzymane przez posłów) i ustawy o nasiennictwie. Weto wobec tej ustawy, z uwagi na zasadę dyskontynuacji, nie zostało rozpatrzone przez Sejm obecnej kadencji. W 2012 r. prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy o nasiennictwie. Powtarzał on większość podstawowych zapisów zawetowanej ustawy, ale utrzymał zakaz wpisu do rejestru odmian roślin genetycznie modyfikowanych. W czerwcu 2013 roku Komorowski zawetował obywatelską ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych. Miała ona przywrócić sądy rejonowe zniesione rozporządzeniem ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Sejm podtrzymał to weto. Prezydent, ogłaszając decyzję o wecie, przedstawił własną propozycję projektu zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych. W lipcu 2014 roku prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór resortu rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów. Komorowski ocenił, że nowelizacja zagrażałaby ładowi przestrzennemu i mogłaby prowadzić do degradacji krajobrazu. Sejm poparł prezydenckie weto.

5. Nowoczesny patriotyzm

Prezydent podkreślał też, że przywrócił "pozytywny kontekst obchodów narodowych rocznic".

W listopadzie 2010 r. rozpoczął akcję "Kotylion na 11 listopada". Wówczas po raz pierwszy zaprosił szkoły w całej Polsce oraz polskie szkoły za granicą do wspólnych przygotowań do tych uroczystości. Podkreślał, że biało-czerwone kotyliony, wpięte przez wielu w płaszcze i kurtki, były symbolem nowoczesnego patriotyzmu.

Do innych prezydenckich inicjatyw można zaliczyć akcję "Majówka z Polską", towarzyszącą obchodom 1, 2 i 3 Maja. Obok szkół włączyły się w nią polskie samorządy. Na biało-czerwono, obok Pałacu Prezydenckiego i Pałacu Kultury i Nauki, rozbłysły wtedy najważniejsze budynki w kilkunastu największych miastach Polski.

[object Object]
"Sto lat", "dziękujemy!". Msza w intencji Bronisława Komorowskiego tvn24
wideo 2/17

Autor: eos,db//gry / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości