Polska

Ostatni "apel" Rzeplińskiego. Prezes TK napisał do prezydenta

Polska

Kadencja Rzeplińskiego upływa w poniedziałek. W niedzielę KOD zorganizował dla niego symboliczne pożegnanie
Kadencja Rzeplińskiego upływa w poniedziałek. W niedzielę KOD zorganizował dla niego symboliczne pożegnanieFakty TVN
wideo 2/22

Odchodzący prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by ten wstrzymał się z podpisaniem lub skierował do TK ustawę "Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK".

"Pozwalam sobie wystąpić z apelem do prezydenta Rzeczypospolitej, aby jako strażnik przestrzegania konstytucji (art. 126 konstytucji) wstrzymał się z podpisaniem wymienionej ustawy i poddał ją konsultacjom albo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją" - głosi oświadczenie Rzeplińskiego.

Na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy czekają w sumie trzy ustawy autorstwa posłów PiS dotyczące TK: o organizacji i trybie postępowania przed TK, o statusie sędziów TK, a także Przepisy wprowadzające obie te ustawy.

Dwie ustawy całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów. Przepisy wprowadzające zawierają zaś zapisy przejściowe do obu ustaw. Jej najważniejsze zapisy dotyczą wyboru nowego prezesa - w miejsce Rzeplińskiego, którego kadencja wygasa w poniedziałek - oraz możliwości powołania p.o. prezesa TK przez prezydenta.

Rzepliński o "pesymistycznym scenariuszu"

W oświadczeniu Rzepliński podziękował "wszystkim ludziom dobrej woli", którzy zebrali się w niedzielę przed siedzibą TK, a którym "leży na sercu przyszłość naszej ojczyzny, jako państwa prawnego, demokratycznego oraz chroniącego wolności i prawa człowieka i obywatela".

Wyrażając wdzięczność za wypowiedzianych w czasie zgromadzenia (zorganizowanego przez KOD – red.) wiele miłych słów dla Trybunału i jego osobiście, zauważył, że najbliższe godziny i dni będą decydujące dla przyszłości TK i dla przyszłości ustroju konstytucyjnego państwa.

Rzepliński dodał, że prezydent nie podpisał jeszcze ustawy Przepisy wprowadzające. "Ustawa ta zawiera wiele przepisów niezgodnych z konstytucją i ostatecznie paraliżujących TK" – ocenił odchodzący prezes TK.

"Pesymistyczny scenariusz przewiduje, ze ustawa zostanie podpisana w poniedziałek 19 grudnia 2016 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w tym samym dniu, krótko przed północą. Ustawa wejdzie w życie we wtorek 20 grudnia 2016 r. po północy. We wtorek w nocy lub rano prezydent powoła jednego z sędziów na stanowisko osoby pełniącej obowiązki prezesa Trybunału, kierując się specjalnie dla tej osoby dobranymi kryteriami ustawowymi" – głosi oświadczenie Rzeplińskiego.

"Osoba pełniąca obowiązki prezesa przybędzie do Trybunału we wtorek rano, być może nawet w towarzystwie BOR i rozpocznie urzędowanie. Według omawianej ustawy funkcjonowanie Trybunału zostanie zawieszone na 14 dni" – dodał Rzepliński.

"Proszę wszystkich, którym leży na sercu dobro ojczyzny o poparcie mojego apelu" - zakończył.

Co zmieniają nowe ustawy o TK?

Co do zasady wszystkie trzy ustawy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część nowego prawa ma wejść jednak w życie w dzień po ogłoszeniu. Traci też wtedy co do zasady moc obecna ustawa o TK z 22 lipca br.

Przepisy wprowadzające unieważniają m.in. decyzję dziewięciorga sędziów TK zebranych 30 listopada na Zgromadzeniu Ogólnym, którzy jako kandydatów na nowego prezesa Trybunału wybrali sędziów: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję. Wobec braku kworum (stanowi je 10 sędziów), dziewięcioro sędziów wybranych przez poprzednie Sejmy uznało wtedy, że ma ustawowy obowiązek przedstawienia prezydentowi kandydatów.

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK wprowadza m.in. sześcioletnią kadencję prezesa TK. Ustawa o statusie sędziów TK wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK.

Autor: ts/adso / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości