Polska

Co widzi minister Szyszko, a co napisał Trybunał

Polska

Sprawdziliśmy, jak minister Szyszko interpretuje orzeczenie Trybunału i jak brzmi ono dosłownie
Sprawdziliśmy, jak minister Szyszko interpretuje orzeczenie Trybunału i jak brzmi ono dosłownietvn24
wideo 2/30

Minister środowiska Jan Szyszko odniósł się we wtorek do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego prac prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Szef resortu środowiska mówił między innymi o tym, że postanowienie jest dla Polski dobre, że nie ma w nim mowy o karach pieniężnych i że nie użyto w nim pojęcia wycinki. Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 i TVN24 BiS w Brukseli, sprawdził, jak te poszczególne kwestie ujął w swoim orzeczeniu Trybunał.

ZOBACZ CAŁĄ TREŚĆ KOMUNIKATU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Jan Szyszko przekazał, że w poniedziałek Polska otrzymała pismo z Komisji Europejskiej zawierające zalecenia w stosunku do działań tymczasowych związanych ze skargą, jaką Komisja Europejska złożyła przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

- Ten wniosek tymczasowy jest bardzo dobry. Tak jak poprzednio, w stu procentach będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym - zapowiedział. Dodał, że Polska ma 15 dni na to, żeby odpowiedzieć na uwagi w nim zawarte. Powiedział, że termin zostanie dotrzymany.

Orzeczenie Trybunału i interpretacja ministra środowiska

Minister podczas swojej konferencji odniósł się do poszczególnych informacji, jakie po orzeczeniu Trybunału pojawiały się w opinii publicznej, m.in. o karach pieniężnych dla Polski, czy zakazie dalszej wycinki. Jak te kwestie w swoim orzeczeniu ujął Trybunał i jak nazwał je minister Szyszko - sprawdził Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 i TVN24 BiS w Brukseli.

Minister: Postanowienie jest dobre, Polska przestrzega postanowienia.

Trybunał: "W niniejszym przypadku akta sprawy zawierają zbiór poszlak wystarczających do tego, by Trybunał powziął wątpliwości co do tego, że Polska zastosowała się do postanowienia wiceprezesa Trybunału z dnia 27 lipca 2017 r. i że jest ona skłonna do przestrzegania dzisiejszego postanowienia do chwili ogłoszenia wyroku co do istoty sprawy".

Minister: Nie ma mowy o karach pieniężnych.

Trybunał: "W tych okolicznościach jest niezbędne, by wzmocnić skuteczność zarządzonych dzisiaj środków tymczasowych, przewidując nałożenie kary pieniężnej, w razie gdyby Polska nie miała natychmiast i w pełni przestrzegać tych środków tymczasowych, celem odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do dzisiejszego postanowienia".

"W razie stwierdzenia naruszenia, Trybunał nakaże Polsce zapłatę na rzecz Komisji kary pieniężnej w wysokości co najmniej 100 000 EUR dziennie od dnia doręczenia Polsce dzisiejszego postanowienia".

Minister: Nie ma w ogóle mowy o wycince.

Trybunał: "Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. [...] takich jak cięcia sanitarne, zalesiania i cięcia odnowieniowe".

Minister: Trybunał odrzucił wniosek Komisji.

Trybunał: "Trybunał stwierdził w związku z tym, że należy uwzględnić wniosek o zastosowanie środków tymczasowych złożony przez Komisję".

"Trybunał oddalił wniosek Polski o ustanowienie zabezpieczenia."

Minister: Możemy dalej prowadzić prace ze względów bezpieczeństwa.

Trybunał: Tak, ale "wspomniane działania mogą być kontynuowane tylko pod warunkiem, że stanowią jedyny środek zachowania bezpieczeństwa publicznego osób w bezpośrednim otoczeniu dróg komunikacyjnych lub innej ważnej infrastruktury, jeżeli z powodów obiektywnych nie jest możliwe zachowanie tego bezpieczeństwa poprzez przyjęcie innych mniej radykalnych środków, takich jak właściwe sygnalizowanie zagrożeń lub czasowy zakaz, któremu w danym przypadku towarzyszą odpowiednie kary, publicznego wstępu do tego bezpośredniego otoczenia".

Autor: Maciej Sokołowski/mnd/sk

Pozostałe wiadomości