Polska

Wstrzymują opiniowanie kandydatów, żądają przywrócenia sędziego Juszczyszyna

Polska


Natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna zażądali w poniedziałek sędziowie okręgu olsztyńskiego. Zawarli to w uchwale przyjętej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego. Żądają również natychmiastowego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, członka nowej KRS, Macieja Nawackiego oraz odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego odbyło się w poniedziałek w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wzięło w nim udział 83 sędziów (sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz delegatów ze wszystkich sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego) spośród 115 uprawnionych.

Sędziowie podjęli trzy uchwały.

W jednej z trzech podjętych w poniedziałek uchwał sędziowie okręgu olsztyńskiego żądają:

1. przywrócenia niezależnego od wpływu polityków Trybunału Konstytucyjnego,

2. wprowadzenia zgodnej z Konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS,

3. uchylenia skrajnie upolitycznionego systemu dyscyplinowania sędziów,

4. wprowadzenia demokratycznego systemu wyboru władz sądów bez udziału czynnika politycznego,

5. natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika,

6. natychmiastowego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego,

7. natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Za podjęciem tej uchwały głosowało 77 osób, nikt nie był przeciw, wstrzymały się trzy osoby. Pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło trzy uchwały. CZYTAJ CAŁOŚĆ >

Druga uchwała

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego przyjęło drugą uchwałę, w której napisano, iż sędziowie wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu olsztyńskiego do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy sprawy dotyczącej wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada.

Jak wskazano w uchwale, "każdy, kogo sprawa jest rozstrzygana na drodze sądowej, musi mieć pewność, że wyrok w jego sprawie został wydany przez sędziego powołanego na stanowisko w prawidłowej procedurze, spełniającej wymagania nie tylko przepisów krajowych, ale także prawa Unii Europejskiej i międzynarodowych konwencji, w tym w szczególności dotyczących ochrony praw człowieka".

Trzecia uchwała

W trzeciej uchwale podjętej w poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraziło "stanowczą dezaprobatę dla zachowania sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika".

Chodzi o wypowiedź wiceministra na temat postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 listopada tego roku, nakazującego szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.

W programie "Kawa na ławę" w TVN24 24 listopada Wójcik stwierdził, że ta decyzja sądu "to prosta droga do anarchii" i powinna być zbadana w postępowaniu dyscyplinarnym, a w rozmowie z dziennikarzem TVN24 25 listopada dodał, że "sędzia popełnił bardzo ciężki delikt dyscyplinarny".

"Słowa wiceministra sprawiedliwości traktujemy jako naruszenie ustrojowej zasady wyrażonej w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którą sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zasada ta ma zagwarantować sędziemu wolność od wszelkich nacisków i służyć temu, by podejmowane przez niego decyzje były bezstronne i zgodne z jego sumieniem" - napisano w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego.

Sędzia Juszczyszyn zawieszony. Trwa postępowanie dyscyplinarne

Sędzia z Sądu Rejonowego w Olsztynie został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego po tym, jak wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia utajnionych list poparcia kandydatów do nowej, wybieranej przez polityków KRS. Ministerstwo Sprawiedliwości nie uzasadniło powodów cofnięcia tej delegacji. Resort podał jedynie podstawę prawną swojej decyzji - art. 70 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości w każdej chwili może cofnąć sędziemu delegację.

W piątek prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki (członek nowej KRS) poinformował, że wydał zarządzenie, na mocy którego ze skutkiem natychmiastowym zawiesił w wykonywaniu czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie będzie teraz przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie. W piątkowym komunikacie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował, że przeciwko sędziemu Juszczyszynowi wszczęto w czwartek postępowanie dyscyplinarne. Jego zdaniem sędzia ten uchybił godności urzędu.

ZOBACZ CAŁY KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO >

W oświadczeniu sędzia Juszczyszyn podkreślił, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla niego ważniejsze od jego sytuacji zawodowej. - Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie - powiedział sędzia.

CZYTAJ WIĘCEJ: OŚWIADCZENIE SĘDZIEGO JUSZCZYSZYNA >

Autor: KB/adso/kwoj / Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: olsztyn.so.gov.pl

Pozostałe wiadomości