Polska

Wiceprezesi olsztyńskiego sądu złożyli rezygnację

Polska

[object Object]
Sędziowie z Olsztyna chcą odwołania prezesa sądu rejonowego sędziego Macieja Nawackiego ("Fakty po południu" z 03.12.19 r.)Maria Bilińska | Fakty po południu
wideo 2/35

Dwoje wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędziowie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski, złożyło w środę rezygnację z zajmowanych funkcji. Nie podali jednak powodów swojej decyzji - przekazał rzecznik olsztyńskiego sądu okręgowego Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sędzia Krygielski w rozmowie z Polską Agencją Prasową zasugerował, że jego decyzja ma związek z uchwałą wzywająca między innymi do odwołania Macieja Nowackiego z funkcji prezesa sądu i przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna.

W środę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski potwierdził w komunikacie, że wiceprezesi olsztyńskiego sądu rejonowego - sędziowie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski - tego samego dnia "na ręce Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego złożyli rezygnację z zajmowanego stanowiska bez podania przyczyny takiej decyzji".

Dodał, że w swoich decyzjach sędziowie powołali się na art. 27. § 1. pkt 4. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Rzecznik zaznaczył, że "zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w przypadku złożenia przez wiceprezesów sądu rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, ich odwołanie następuje w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości bez zasięgnięcia opinii kolegium właściwego sądu, a w tym konkretnym wypadku Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie".

§ 1. Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Art. 27., Prawo o ustroju sądów powszechnych

ZOBACZ CAŁY KOMUNIKAT RZECZNIKA SO W OLSZTYNIE >

Krygielski komentuje, Szczepańska nie podaje powodów

Sędzia Krzysztof Krygielski awansował na stanowisko wiceprezesa SR w Olsztynie w grudniu 2017 roku. Zastąpił wówczas Bogusławę Sobczuk, która została odwołana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w ramach przeprowadzanych przez PiS zmian w sądownictwie.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Krygielski skomentował swoją środową decyzję. - Obowiązujące przepisy nie wymagają ode mnie wskazania przyczyn rezygnacji ze stanowiska i tych przyczyn nie wskazałem. Uważam, że jako sędzia powinienem się wypowiadać wobec mediów w takich formach, jakie ustawa przewiduje i tutaj wskażę na uchwałę sprzed dwóch dni Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego - mówił.

- Byłem członkiem tego zgromadzenia, głosowałem nad tymi uchwałami. Głosowanie jest tajne, nie jest ujawnione, kto jak głosował, ale proszę spojrzeć na proporcje przyjęcia tych uchwał. W ten sposób, trochę uchylając się od odpowiedzi, chcę odpowiedzieć na pytanie o powody mojej rezygnacji - dodał Krygielski.

Sędzia Anna Szczepańska, która w środę także złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, odmówiła podania powodów swojej decyzji.

Trzy uchwały olsztyńskich sędziów

W poniedziałek 2 grudnia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło trzy uchwały, z których pierwsza wzywała m.in. do "natychmiastowego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego". Sędziowie domagają się także "natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna" - czytamy w dokumencie.

Za przyjęciem tej uchwały głosowało 77 osób, nikt nie był przeciw, trzech sędziów wstrzymało się od głosu.

CZYTAJ TAKŻE: Wątpliwości wokół sędziego Nawackiego >

Sędzia Nawacki: w pełni rozumiem ich stanowisko

W rozmowie z PAP sędzia Maciej Nawacki, członek nowej Krajowej rady Sądownictwa i prezes olsztyńskiego sądu, powiedział, że rozumie decyzje wiceprezesów.

- W mojej ocenie oni nie chcą być w sytuacji takiej atmosfery, nagonki na moją osobę, nie chcą być z tym kojarzeni. W pełni rozumiem ich stanowisko, bo sytuacja nie jest normalna. Zachowanie sędziów, którzy podejmują tego rodzaju uchwałę, jest niedopuszczalne - powiedział Nawacki nawiązując do poniedziałkowej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego.

W ocenie Nawackiego obecnie dochodzi do "zaszczuwania ludzi". Sędzia zaprzeczył także, żeby zamierzał złożyć rezygnację w związku z uchwałą wzywającą do odwołania go z funkcji prezesa SR.

- Nie będę składał rezygnacji. Na tym polega niezależność od tego rodzaju nacisków środowiskowych, szczególnie jeśli się postąpiło w pełni zgodnie z prawem - podkreślił.

Sędzia Juszczyszyn odwołany z delegacji, zawieszony, z postępowaniem dyscyplinarnym

Po tym, jak olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do KRS, resort sprawiedliwości odwołał go z delegacji do sądu okręgowego. Kilka dni później prezes olsztyńskiego sądu rejonowego i członek nowej KRS sędzia Maciej Nawacki zawiesił go w wykonywaniu obowiązków. Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że przeciwko Juszczyszynowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne, bo sędzia ten - zdaniem rzecznika - uchybił godności urzędu.

W związku ze sprawą Juszczyszyna w niedzielę w wielu miastach w Polsce odbyły się demonstracje solidarności z sędziami. Wzięli w nich udział między innymi sędziowie, prokuratorzy i inni prawnicy.

Autor: akr/adso / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości