Sędzia zażądał list poparcia do KRS. Cofnięto mu delegację

[object Object]
Cofnięto delegację sędziemu, który nakazał publikację list poparcia do KRStvn24
wideo 2/2

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, delegowany do tamtejszego sądu okręgowego, został w trybie natychmiastowym odwołany z delegacji - poinformowała tvn24.pl rzeczniczka Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska. Juszczyszyn to sędzia, który w postępowaniu wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Paweł Juszczyszyn to sędzia jednego z wydziałów cywilnych olsztyńskiego sądu rejonowego.

Był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w tamtejszym sądzie okręgowym na okres od 1 września 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

W piśmie z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie cofnięcia jego delegacji nie ma uzasadnienia tej decyzji. Jest jedynie podstawa prawna - to artykuł 77 paragraf 4 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2–2b oraz § 2a, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania lub z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. W pozostałych przypadkach delegowania sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego następuje bez zachowania okresu uprzedzenia. Ustawa o ustroju sądów powszechnych, art.77., § 4.

ZOBACZ CAŁĄ USTAWĘ O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH >

Wezwanie do dostarczenia list poparcia do KRS

Sędzia Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie, w której w pierwszej instancji orzekał sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa, chciał sprawdzić - po zeszłotygodniowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - czy spełnia on wymogi niezależności i niezawisłości.

Wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu - pod rygorem "skazania na grzywnę" - do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.

CZYTAJ WIĘCEJ O DECYZJI OLSZTYŃSKIEGO SĄDU >

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

28 czerwca NSA orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS. 14-dniowy termin na udostępnienie list poparcia, liczony od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA, minął 30 lipca.

Tego dnia Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane 29 lipca postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak zaznaczono, postanowienie to ma charakter tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Kancelaria Sejmu zastosowała się do tego postanowienia.

30 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że przyłączył się do postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Kancelarii Sejmu w sprawie list poparcia do nowej KRS. 19 sierpnia RPO zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję prezesa UODO.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

W sierpniu grupa posłów PiS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o KRS dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Rady. Posłowie do skargi dołączyli wniosek o zabezpieczanie "tak, aby do czasu rozstrzygnięcia Trybunału, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu".

Autor: mjz//kg / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: olsztyn.so.gov.pl

Pozostałe wiadomości