Polska

Jest obwieszczenie o naborze do Sądu Najwyższego. Na stanowiska, którymi zajmie się unijny trybunał

Polska

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie prezydenta o naborze do Sądu Najwyższego
tvn24W "Monitorze Polskim" opublikowano obwieszczenie prezydenta o naborze do Sądu Najwyższego

We wtorek w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ogłoszone zostały obwieszczenia prezydenta o "wolnych stanowiskach sędziego" w Sądzie Najwyższym oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Łącznie do objęcia jest 19 wakatów, w tym 11 w Sądzie Najwyższym. Dokument dotyczy stanowisk, które zostały odebrane sędziom decyzją nowej ustawy o SN nakazującej ich przejście w stan spoczynku po 65. roku życia. W tej sprawie pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wysłał Sąd Najwyższy.

We wtorek w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Od 28 sierpnia, w terminie miesiąca od dnia obwieszenia, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa.

Nabór do Sądu Najwyższego ma dotyczyć według dokumentu 11 wakatów.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego wynosi:1) 4 stanowiska w Izbie Cywilnej2) 3 stanowiska w Izbie Karnej3) 4 stanowiska w Izbie Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychObwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.3.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Wakaty dotyczą sędziów zmuszonych do przejścia w stan spoczynku po 65. roku życia. Doszło do tego w wyniku przyjęcia nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy zadał jednak w tej kwestii pięć pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i do tego czasu zawiesił wobec tych sędziów wykonywanie przepisów.

TSUE zdecydował w poniedziałek, że zajmie się pytaniami polskiego SN.

CZYTAJ: MOŻLIWE SCENARIUSZE I KALENDARZ POSTĘPOWANIA TSUE >

Chaos wokół składu sędziowskiego Sądu Najwyższego
Chaos wokół składu sędziowskiego Sądu Najwyższegotvn24

Dodatkowo, zdaniem Sądu Najwyższego, w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po wprowadzeniu przepisów, w wyniku których w stan spoczynku musieli przejść sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia, są w tej chwili trzy, a nie cztery wakaty. Obwieszczenie prezydenta mówi o czterech.

Sędzią Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca przypomina, że zgodnie z konstytucją Małgorzata Gersdorf pierwszym prezesem SN pozostaje do 30 kwietnia 2020 roku.

Drugie obwieszczenie opublikowane we wtorek w "Monitorze Polskim" dotyczy naboru na wolne miejsca w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W izbach NSA są cztery wakaty w Izbie Finansowej, trzy w Izbie Gospodarczej i jedno w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi:1) 4 stanowiska w Izbie Finansowej2) 3 stanowiska w Izbie Gospodarczej3) 1 stanowisko w Izbie OgólnoadministracyjnejObwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.4.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Obecnie w toku jest procedura dotycząca naboru 44 sędziów SN. Rozpoczęła się po opublikowaniu w końcu czerwca w Monitorze Polskim obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Trwająca procedura dotyczy 7 wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN, jednego w Izbie Karnej, 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 16 w Izbie Dyscyplinarnej.

W ubiegły czwartek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do Izby Dyscyplinarnej 12 osób. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. W piątek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu kandydata na wakat w Izbie Karnej, z kolei we wtorek KRS rekomendowała 7 osób do Izby Cywilnej i ma jeszcze przedstawić rekomendacje do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Łącznie KRS na wszystkie te stanowiska rozpatruje ponad 180 kandydatur.

Różne interpretacje ewentualnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
Różne interpretacje ewentualnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UEtvn24

Autor: akw, adso / Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości