Polska

Sejm wybrał nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej

Polska

[object Object]
Większość członków PKW wybrał SejmKatarzyna Gozdawa-Litwińska | Fakty po południu
wideo 2/2

Sejm wybrał siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Dwóch pozostałych sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Izba zdecydowała, że w Komisji zasiądą: Ryszard Balicki, Zbigniew Cieślak, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik oraz Konrad Składowski. Po zmianie w Kodeksie wyborczym siedmiu z dziewięciu członków PKW wybiera Sejm.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 roku, prezydent powołać ma nową Państwową Komisję Wyborczą w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu.

Siedmiu na dziewięciu członków PKW - zgodnie z nowymi przepisami - powołuje Sejm, dwóch sędziów natomiast pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W obecnym składzie PKW zasiada po trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kandydaci wskazani przez kluby

W piątek Sejm wybrał siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Trzech z nich wskazał klub PiS, dwóch - Koalicja Obywatelska, po jednym zgłosiły kluby Lewicy oraz PSL-Kukiz'15.

Za kandydaturami nowych członków Komisji opowiedziało się 423 posłów, 8 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z rekomendacji PiS w PKW zasiądą: Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki oraz Arkadiusz Pikulik. Koalicja Obywatelska zgłosiła do Komisji Ryszarda Balickiego oraz Konrada Składowskiego. Lewica wskazała Liwiusza Laskę, zaś PSL-Kukiz'15 - Macieja Miłosza.

Członków PKW odwołać będą mogli posłowie.

Kogo wybrano do Państwowej Komisji Wyborczej?

Zbigniew Cieślak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W latach 2006-2015 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Od grudnia 2014 roku zasiada w Państwowej Komisji Wyborczej, obecnie pełni punkcję wiceprzewodniczącego PKW.

Ryszard Balicki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2011 był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania "rozdziału europejskiego".

Liwiusz Laska jest doktorem nauk prawnych. W latach 2016–2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W latach 2014-2018 był prezesem Fundacji Praw Obywatelskich. Od 2018 roku jest ekspertem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Dariusz Lasocki jest radcą prawnym, radnym Warszawy wybranym z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 roku pracował jako urzędnik w kancelarii premiera, był doradcą wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W latach 2010-2018 był radnym PiS w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe.

Maciej Miłosz jest radcą prawnym i adwokatem, sędzią Trybunału Stanu VIII kadencji Sejmu.

Arkadiusz Pikulik jest adwokatem. Konrad Składowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie wyborczym.

Czteroletnia kadencja wybranych przez Sejm

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kandydaci do PKW wskazywani przez Sejm muszą posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych.

Ich kadencja będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat.

Autor: akw//now / Źródło: PAP, TVN24

Pozostałe wiadomości