Polska

Nie chcemy być singlami

Polska

Aktualizacja:
sxc.huNie chcemy żyć w samotności

Szczęście rodzinne to dla Polaków najważniesza wartość. Marzymy o małżeństwie i dzieciach (najchętniej dwójce), a życie w pojedynkę odpowiada zdecydowanej mniejszości - wynika z sondażu CBOS.

Jesteśmy rodzinni...

Przekonanie, że człowiek potrzebuje rodziny, jest wśród ankietowanych niemal powszechne. Sądzi tak 92 proc. respondentów. Aż 2/3 ankietowanych Polaków (66 proc.) deklaruje, że najchętniej spędza czas wśród rodziny i uznaje się za osobę zdecydowanie rodzinną. Jedynie czterech na stu twierdzi, że przebywanie z rodziną nie ma dla nich specjalnego znaczenia.

... tradycyjni...

Blisko 2/3 ankietowanych (62 proc.) za najodpowiedniejszy model rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi. Co czwarty (26 proc.) chciałby żyć w dużej rodzinie wielopokoleniowej, a jedynie co czternasty (7 proc.) widziałby siebie w związku partnerskim (niesformalizowanym) z osobą odmiennej płci. Jeszcze mniej, bo trzech na stu Polaków opowiedziało się za małżeństwem bez dzieci, 2 proc. za życiem samotnym. Tylko 1 proc. za tymczasowym związkiem partnerskim z osobą odmiennej płci.

... niechętnie żyjący w samotności...

Z badania wynika, że ci, którzy żyją samotnie, najczęściej (56 proc.) chcieliby stanowić rodzinę złożoną z małżonków i dzieci, tylko co szóstemu z nich (16 proc.) odpowiada obecna sytuacja. Z kolei Polacy żyjący w rodzinnym stadle są w znakomitej większości zadowoleni z tego modelu - cztery piąte małżeństw z dziećmi nie chciałoby go zmienić.

... kochający dzieci

Niemal wszyscy ankietowani dorośli Polacy (94 proc.) chcą mieć dzieci. Jedynie dwie osoby na sto wolałyby pozostać bezdzietne, a 4 proc. odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie o preferowaną liczbę potomstwa. Największa grupa respondentów (50 proc.) chciałoby mieć dwoje dzieci, niemal co czwarty (23 proc.) - troje dzieci, a co dziesiąty (10 proc.) - jedynaka.

Tylko sześciu na stu badanych chciałoby mieć czworo dzieci, a o połowę mniej (3 proc.) chciałoby mieć co najmniej piątkę potomstwa. 2 proc. chce, by zadecydował o tym los.

Dzieci mamy coraz później

Jak deklaracje mają się do rzeczywistości? Kochamy dzieci i mówimy, ze marzymy o ich posiadaniu, tymczasem nie spieszymy się do powiększenia rodziny. Dzieci ma jedynie 11 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata, 53 proc. ankietowanych w wieku 25-34 lata i 89 proc. respondentów - w przedziale 35-44 lata.

W mniejszości są też rodziny wielodzietne. Więcej niż dwójkę dzieci ma zaledwie co dwudziesty ankietowany w wieku 25-34 lata (5 proc.), 28 proc. ankietowanych w wieku 35-44 lata, 30 proc. respondentów w wieku 45-54 lata oraz 32 proc. respondentów w wieku 55-64 lata.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-4 lutego na próbie 1137 osób.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości