Polska

Najczęściej "legalni" chcą być Wietnamczycy

Polska

TVN24Na popularności zyskuje tzw

Ponad 5,5 tysiąca wniosków o abolicję wpłynęło do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Do końca akcji pozostały jeszcze 3 miesiące, a już teraz podań jest więcej niż podczas dwóch poprzednich akcji tego typu. Najczęściej swój pobyt w Polce chcą zalegalizować obywatele Wietnamu, Ukrainy i Pakistanu.

Do godziny 16 w środę zarejestrowano wnioski 5 574 osób ubiegających się o objęcie abolicją. - Na początku kwietnia minął półmetek obowiązywania ustawy abolicyjnej. Trzy tygodnie później przekroczona została suma wniosków złożonych w obu poprzednich akcjach abolicyjnych razem wziętych - poinformował szef UDSC Rafał Rogala.

Podczas podobnych akcji prowadzonych w 2003 roku oraz na przełomie 2007 i 2008 roku do UDSC zgłosiło się w sumie 5 541 cudzoziemców (odpowiednio 3 508 oraz 2 033 osoby).

W czołówce Wietnamczycy i Ukraińcy

W czasie tegorocznej akcji najwięcej osób wnioskowało o abolicję do wojewodów: mazowieckiego (ponad 4,4 tys. osób), łódzkiego (prawie 300 osób), lubelskiego (135), a także śląskiego (123), dolnośląskiego (120) i wielkopolskiego (103).

W tegorocznej akcji o zalegalizowanie pobytu najczęściej występują obywatele Wietnamu (ponad 1,5 tys. wniosków), Ukrainy (ponad 1,2 tys.), Pakistanu (754), Armenii (511), Chin (269), Egiptu (264), Indii (242), Rosji (165), Białorusi (97) i Gruzji (52).

Nielegalnie nad Wisłą

Ponad 97 proc. wnioskujących obcokrajowców to osoby, które nieprzerwanie przebywają w Polsce od co najmniej 20 grudnia 2007 roku i nielegalnie przebywały w Polsce 1 stycznia 2012 roku. Te osoby powołują się na art. 1 pkt 1 ustawy abolicyjnej.

Resztę wnioskodawców (mniej niż 3 proc.) stanowią imigranci, którzy bezprawnie przebywali w naszym kraju 1 stycznia 2012 roku i w przeszłości ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy oraz przebywają w naszym kraju co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, a przed tym dniem wydano wobec nich ostateczną odmowną decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy i wydano orzeczenie o wydaleniu (osoby powołujące się na art. 1 pkt. 2 ustawy abolicyjnej). Do tej grupy zaliczają się także osoby powołujące się na art. 1 pkt 3 ustawy, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Abolicyjni turyści

Liczna grupa składająca wnioski w województwie mazowieckim to tzw. turyści abolicyjni, czyli osoby mieszkające na stałe w innych krajach Unii Europejskich, a które chcą wykorzystać polskie prawo abolicyjne do ominięcia przepisów dotyczących legalizacji pobytu w kraju zamieszkania.

- W marcu zaobserwowano zjawisko "turystyki abolicyjnej". Osoby niezamieszkujące w Polsce otrzymują decyzję odmowną. Na 111 negatywnych decyzji abolicyjnych 29 proc. dotyczyło obywateli Indii i Pakistanu – tłumaczyła Jacqueline Sanchez-Pyrcz, wicedyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Złóż wniosek

Wniosek o zalegalizowanie pobytu można składać do 2 lipca 2012 roku do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Pozytywna decyzja UDSC oznacza dla imigranta wydanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na okres 2 lat i podjęcie przez niego pracy bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę.

Informacji w języku polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim na temat abolicji można szukać na stronie internetowej www.abolicja.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 60 175 25.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24