Blisko 1,5 miliona złotych nagród dla pracowników Kancelarii Prezydenta

Polska

Aktualizacja:

Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP otrzymali w 2016 roku nagrody o łącznej wartości 1 424 074,09 zł netto – tak wynika z danych, które otrzymała i opublikowała sieć obywatelska Watchdog Polska.

25 stycznia 2017 roku sieć obywatelska Watchdog Polska wysłała do Kancelarii Prezydenta prośbę o udostępnienie informacji na temat "łącznej kwoty nagród przyznanych pracownikom Kancelarii Prezydenta w roku 2016".

Zapytanie dotyczyło również "imienia i nazwiska pracownika, któremu przyznano nagrodę wraz z kwotą oraz uzasadnieniem przyznania nagrody" oraz "linku do strony internetowej, na której udostępniona jest pełna dokumentacja pokontrolna za rok 2016 albo udostępnienie skanów tej dokumentacji".

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Odpowiedź nadeszła po blisko dwóch miesiącach.

PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ KANCELARII

"Uprzejmie informujemy, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom Kancelarii Prezydenta RP w roku 2016 wyniosła 1 424 074,09 zł netto" - napisała w odpowiedzi Małgorzata Paprocka, dyrektor Biura Prawa i Ustroju. Jak dodała, kwota brutto nagród to 2 085 649 złotych.

Jak podała sieć obywatelska Watchdog Polska, w piśmie pominięto pytanie, komu przyznano nagrody, za co i w jakiej wysokości. "Dlatego idziemy do sądu" - poinformowała organizacja.

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Zapytaliśmy Kancelarię Prezydenta m.in. o powód, dlaczego nie została udzielona odpowiedź na wszystkie pytania oraz w jakiej wysokości przyznawano nagrody w poszczególnych latach prezydentury Bronisława Komorowskiego.

Odpowiedź od Kancelarii otrzymaliśmy 29 marca. Biuro Prasowe Kancelarii potwierdziło, że taka odpowiedź do Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska została przesłana.

Uzasadniło również, czemu Kancelaria nie udzieliła odpowiedzi na prośbę o udostępnienie "imienia i nazwiska pracownika, któremu przyznano nagrodę wraz z kwotą oraz uzasadnieniem przyznania nagrody". "Kancelaria pismem z dnia 8 lutego 2017 r. poinformowała Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, że nie posiada odrębnego zestawienia obejmującego żądane informacje, dlatego też ich udostępnienie wymaga przygotowania i przetworzenia posiadanych danych. Dla podjęcia takich czynności niezbędne jest jednak wykazanie, iż uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego" - czytamy w odpowiedzi Kancelarii. Dodano, że Kancelaria wezwała Stowarzyszenie do wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego w udostępnieniu tej konkretnej informacji.

"Dodać również należy, iż z uwagi na możliwości wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej, w zakresie anonimizacji danych osobowych, osób nie pełniących funkcji publicznych, Kancelaria wezwała Stowarzyszanie do złożenia podpisanego (elektronicznie lub własnoręcznie) wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przez osoby upoważnione do reprezentacji Stowarzyszenia. Stowarzyszenie poinformowane zostało przy tym wyraźnie, iż nieusunięcie braków formalnych w terminie 7 dni skutkować będzie pozostawieniem wniosku, w tym zakresie, bez rozpoznania" - wyjaśnia Kancelaria.

Kancelaria poinformowała, że pismo do Stowarzyszenia z dnia 8 lutego 2017 r. pozostało bez odpowiedzi, więc "wobec nieuzupełnienia braków formalnych wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, nie było możliwości dalszego prowadzenia postępowania w tym zakresie".

"W świetle powyższego należy szczególnie podkreślić, że komunikat Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o braku udostępniania przez Kancelarię Prezydenta RP żądanej informacji publicznej, jest niepełny i wybiórczy. Odwołanie się jedynie do odpowiedzi udzielonej przez Kancelarię pismem z dnia 24 marca 2017 r., z pominięciem wezwania z dnia 8 lutego 2017 r., skutkuje wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. Tego rodzaju postępowanie ze strony podmiotu, którego sztandarowym hasłem jest transparentność działań, budzi zastrzeżenia" - czytamy w odpowiedzi od Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta.

Biuro Prasowe odniosło się również do zapowiedzi Stowarzyszenia, że skieruje sprawę na drogę sądową. "Kancelaria Prezydenta RP informuje, iż działa na podstawie przepisów prawa, zaś kontrolę nad tymi działaniami sprawują sądy administracyjne. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska realizuje zatem swoje prawo do sądu, a Kancelaria podejmie stosowne działania w celu wykazania, iż prawidłowo zrealizowała swoje obowiązki" - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii.

"W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji o liczbie osób, którym przydzielono nagrody, Kancelaria Prezydenta RP uprzejmie informuje, że w 2016 r. nagrody otrzymało 299 pracowników" - dodała Kancelaria.

Raport otwarcia

W listopadzie 2015 roku nowe kierownictwo kancelarii zaprezentowało krytyczny tzw. raport otwarcia dotyczący działalności ich poprzedników. Wynikało z niego między innymi, że łączna kwota nagród przyznanych od maja do sierpnia 2015 r. - za prezydentury Bronisława Komorowskiego - wyniosła blisko 1,5 mln zł.

Prezydent Andrzej Duda powołał ministrów w swojej kancelarii 7 sierpnia 2015 rokutvn24

Poprosiliśmy też Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta o udzielenie informacji o przyznawaniu nagród za kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego. Otrzymaliśmy informację, że Kancelarię Prezydenta RP w ostatnim roku prezydentury Pana Bronisława Komorowskiego (do dnia 6 sierpnia 2015 r.) wyniosła 1.613.550,00 zł brutto. Nagrody otrzymało 307 pracowników.

W 2014 roku, według Biura Prasowego Kancelarii, wysokość nagród wypłaconych przez Kancelarię Prezydenta RP wyniosła 2.050.200,00 zł brutto, a nagrody otrzymało 312 pracowników.

Według informacji Biura Prasowego Kancelarii łączna suma nagród dla pracowników Kancelarii Prezydenta w pozostałych latach prezydentury Pana Bronisława Komorowskiego wyniosła w 2010 r. 3.817.000,00 zł brutto, w 2011 r. 5.391.370,00 zł brutto, w 2012 r. 3.449.400 zł brutto oraz w 2013 r. 2.076.340 zł brutto.

Autor: kb,mart//tka/jb / Źródło: tvn24.pl