Miała półtora roku, gdy uratowała ją polska rodzina. Wzruszające spotkanie w Markowej

TVN24


Cipora Reem-Beer, Żydówka jako dziecko uratowana przez rodzinę Marii i Stanisława Dudków w latach niemieckiej okupacji, spotkała się w sobotę z ich potomkami. Do spotkania doszło w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta (Podkarpackie). Uczestnikami była także 80-osobowa grupa uczniów z Izraela.

- Przyjechała Cipora Reem-Beer, w czasie Holokaustu ukrywana przez nieżyjących już Marię i Stanisława Dudków z Odrzykonia koło Krosna. Towarzyszyli jej najbliżsi krewni oraz 80-osobowa grupa młodzieży szkolnej z Izraela. Wspólnie uhonorowali polską rodzinę, dzięki której Reem-Beer przetrwała niemiecką okupację – powiedziała dyrektor muzeum dr Anna Stróż-Pawłowska.

Po spotkaniu rodzina Reem-Beer pojechała na grób małżeństwa Dudków na cmentarzu w Odrzykoniu.

"Dziewczynka pod opieką polskiej rodziny doczekała końca niemieckiej okupacji"

Do Markowej Reem-Beer przyjechała z dwiema córkami i dwoma synami oraz wnukami. Rodzinę Dudków reprezentowały trzy osoby.

Cipora Reem-Beer straciła w Holokauście całą najbliższą rodzinę. Matka Beila i siostra Mariem ukrywały się we własnym domu i w efekcie donosu zostały zabite przez Niemców. Zginęło też pozostałe rodzeństwo dziewczynki i jej ojciec, Chemie Weinstein-Beer.

Jesienią 1940 roku babcia Cipory – Suesman Katz skontaktowała się ze Stanisławem i Marią Dudkami z Odrzykonia, prosząc, by ukryli półtoraroczną dziewczynkę. Dudkowie przygarnęli ją, ukrywali jej prawdziwą tożsamość.

- Najpierw zgłosili w urzędzie gminy jako znalezioną sierotę, a następnie ochrzcili, nadając imię Cecylia. Pogłoski o żydowskim pochodzeniu dziecka sprawiły, że gestapo w Krośnie poddało je nawet specjalnemu "badaniu medycznemu". Dziewczynka pod opieką polskiej rodziny doczekała końca niemieckiej okupacji – przypomniała dyrektor muzeum.

Uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Po wojnie, dzięki działaniom organizacji żydowskich, udało się ustalić rzeczywiste pochodzenie dziewczynki. Wobec braku krewnych Cecylia trafiła do sierocińca w Krośnie. Po tułaczce po europejskich domach dziecka, w 1948 roku znalazła się w Izraelu jako Cipora Beer. W 1960 roku wyszła za mąż.

Po latach jej rodzina rozpoczęła poszukiwania polskich bohaterów. Maria i Stanisław Dudkowie 7 czerwca 2010 r. zostali pośmiertnie odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej k. Łańcuta na Podkarpaciu upamiętnia Polaków, którzy podczas niemieckiej okupacji, ryzykując życie, próbowali uratować lub uratowali Żydów. Ma upowszechniać wiedzę o Polakach, którzy - mimo grożącej kary śmierci - pomagali ludności żydowskiej skazanej przez III Rzeszę na zagładę.

Powstało w Markowej, gdzie 24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi zamordowali ośmioro Żydów z rodzin Didnerów, Gruenfeldów i Goldmanów oraz ukrywających ich Józefa Ulmę, jego żonę Wiktorię będącą w zaawansowanej ciąży i sześcioro dzieci Ulmów. Najstarsza spośród rodzeństwa - Stasia - miała osiem lat.

Autor: tmw//rzw / Źródło: PAP