Polska

Centralna Komisja Egzaminacyjna podsumowała matury

Polska

Minister edukacji Dariusz Piontkowski o wynikach egzaminów maturalnych (wypowiedź z 4 lipca)
Minister edukacji Dariusz Piontkowski o wynikach egzaminów maturalnych (wypowiedź z 4 lipca)tvn24
wideo 2/23

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała w środę informację o wynikach egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i sierpniowej poprawkowej. Maturę zdało 87,5 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Jak podała w środę CKE, spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 91,3 procent przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników - 80,9 procent.

Zdecydowana większość zdała

Według ostatecznych danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, maturę pisemną z języka polskiego zdało w tym roku 97 procent maturzystów (w liceach 97 procent, w technikach 95 procent), z matematyki 89 procent (w liceach 92 procent, a w technikach 84 procent), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego 95 procent (liceach 97 procent, w technikach 93 procent). Maturę pisemną z języka niemieckiego pomyślnie zaliczyło 92 procent zdających (w liceach 94 procent, w technikach 88 procent), z rosyjskiego 95 procent (w liceach 97 procent, w technikach 92 procent), z francuskiego 98 procent (w liceach 99 procent, w technikach 78 procent), z hiszpańskiego 98 procent (w liceach 98 procent, w technikach 100 procent), z włoskiego 98 procent (w liceach 98 procent, w technikach 95 procent). Egzaminy z języków mniejszości narodowych, białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego, zdało 100 procent przystępujących.

Egzaminy do poprawki

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową), wynikało, że świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 12,9 procent abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu. W liceach maturę w maju zdało 86,4 procent, a prawo do poprawki w sierpniu miało 9,9 procent. Spośród absolwentów techników zdało 70,5 procent w maju, prawo do poprawki miało 19,7 procent. Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

Wyniki po poprawkach

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Jak podała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w maju i czerwcu 2019 roku przystąpiło 248 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 27,6 tysięcy tegorocznych absolwentów. Stanowili 71 procent wszystkich zdających w sesji poprawkowej, pozostałe osoby to abiturienci z ubiegłych lat. Abiturienci, którzy w sierpniu zdawali egzaminy poprawkowe uzyskane przez siebie wyniki poznali w środę, tego też dnia otrzymają świadectwa maturalne. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

Co z odwołaniem?

Maturzysta może odwołać się od uzyskanego wyniku egzaminów. Postępowanie jest dwuinstancyjne.

Wynik kwestionowany przez maturzystę jest weryfikowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal go kwestionuje, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Autor: akw//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości