Matury trwają. Dzisiaj biologia i WOS

TVN24

Przeprowadzenie tegorocznych matur jest utrudnione ze względu na fałszywe alarmy bombowe w szkołach (materiał "Faktów w południe" z 8 maja)Marta Balukiewicz | Fakty w Południe
wideo 2/13

Maturzyści w piątek o godzinie 9 przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu o godzinie 14 odbędzie się egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu z biologii wyraziło 47,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 17,7 procent, a z wiedzy o społeczeństwie (WOS) 20 tys. osób, czyli 7,4 procent tegorocznych absolwentów. Biologia jest od dawna w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Obecnie plasuje się na piątym miejscu po angielskim na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybieranym przedmiocie dodatkowym), geografii, matematyce na poziomie rozszerzonym i języku polskim na poziomie rozszerzonym. Wiedza o społeczeństwie jest na dziewiątym miejscu na liście wyborów maturzystów. Do egzaminu z biologii przystąpi w piątek także 12,7 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Chęć zdawania WOS zadeklarowało 1,5 tys. osób ze starszych roczników.

Co zdają maturzyści

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotów do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, z których egzaminy są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Wyniki matur 4 lipca

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Kto nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Terminy egzaminów maturalnych i podawania ich wynikówPAP

Autor: ads//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24