Nowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek złożył ślubowanie

Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP
Ślubowanie Marcina Wiącka w SejmieTVN24
wideo 2/7
TVN24Ślubowanie Marcina Wiącka w Sejmie

W piątek ślubowanie w Sejmie złożył nowo wybrany rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedział, że jednym z pierwszych planowanych działań jako RPO będzie przygotowanie raportu o problemach podczas pandemii. Marcin Wiącek zastąpił na stanowisku Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku.

Nowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek złożył ślubowanie podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

- Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności konstytucji RP, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej - ślubował Wiącek.

Wiącek o pierwszych planowanych działaniach jako RPO

Marcin Wiącek po złożeniu ślubowania wyraził uznanie dla parlamentarzystów za to, że "potrafili się wnieść ponad podziały polityczne i zapewnili ciągłość funkcjonowania urzędu RPO". - Zaszczytem jest dla mnie to, że to porozumienie się skoncentrowało wokół mojej osoby - powiedział dziennikarzom w Sejmie.

- Zaczynam pracę - oświadczył RPO. Wśród swoich pierwszych planowanych działań wspomniał przygotowanie raportu dotyczącego problemów, jakie obnażyła pandemia.

Wiącek: zaszczytem jest dla mnie to, że porozumienie się skoncentrowało wokół mojej osobyTVN24

Jak wyjaśnił, chce przygotować wykaz rzeczy, które należy zmienić w prawie i w praktyce. - Tak abym miał materiał do tego, żeby się spotkać z odpowiednimi organami władzy publicznej po to, aby podyskutować o rozwiązaniach obowiązujących w trakcie pandemii, o problemach, których można by i można będzie uniknąć, jeśli, nie daj Boże, dojdzie do kolejnej fali pandemii - powiedział Wiącek.

Kim jest Marcin Wiącek - nowy rzecznik praw obywatelskich?

Marcin Wiącek (ur. w 1982 r.) jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2007 r. pracuje w Biurze Orzecznictwa NSA. Wcześniej był zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym. Przez około cztery lata był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Nigdy nie należał do partii politycznej.

Następca Adama Bodnara

Marcin Wiącek będzie na stanowisku RPO następcą Adama Bodnara, którego ustawowa kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Bodnar pełnił swoją funkcję po upływie kadencji na mocy umożliwiającego to przepisu ustawy o RPO. W połowie kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który pozwala pełnić obowiązki RPO po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niekonstytucyjny. Przepis utracił moc po upływie trzech miesięcy od publikacji wyroku. W związku z tym Bodnar pozostawał na stanowisku do zeszłego czwartku. Wiącek został wyłoniony w szóstej próbie wyboru następcy Bodnara przez parlament.

Zgodnie z konstytucją Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela. RPO nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, która nie da się pogodzić z godnością jego urzędu.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Autor:pp/kab

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości