Polska

Małgorzata Gersdorf zrezygnowała z szefowania Krajowej Radzie Sądownictwa

Polska

I prezes Sądu Najwyższego została nową przewodnicząca KRS 23 styczniaFakty TVN
wideo 2/35

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf złożyła we wtorek rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował rzecznik KRS Waldemar Żurek.

"Uprzejmie informuję, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, profesor doktor habilitowana Małgorzata Gersdorf złożyła dzisiaj, 6 marca 2018 roku, rezygnację z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa" - przekazał w komunikacie Żurek.

We wtorek Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

Za ustaloną w poniedziałek przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka listą 15 kandydatów na członków KRS, głosowało 267 posłów, nikt nie głosował przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Kluby PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu.

Rezygnacja Zawistowskiego

I prezes Sądu Najwyższego została nową przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa 23 stycznia.

W połowie stycznia - na krótko przed wejściem w życie nowelizacji - ze stanowiska przewodniczącego KRS zrezygnował sędzia Dariusz Zawistowski. - To znak protestu w związku z ustawami o KRS i Sądu Najwyższego - oceniał wówczas sędzia Żurek.

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa zaznaczał, że członkowie KRS ze zrozumieniem odebrali decyzję przewodniczącego. - Sędziowie nie rozważali rezygnacji z uczestnictwa w KRS. Uznaliśmy, że musimy trwać do samego końca, ale nie wykluczamy takiej rezygnacji. Jednocześnie ze zrozumieniem, ogromnym szacunkiem i powagą odebraliśmy decyzję przewodniczącego. Sędziowie obecni na sali wstali, wyrazili swój szacunek i podziękowanie - dodawał sędzia Żurek.

Zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Nowelizacja ustawy o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Nowelizacja ustawy o KRS weszła w życie 17 stycznia. Według przepisów przejściowych, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim".

Przepisy "ocenione jako naruszające Konstytucję RP"

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Mandat obecnych sędziów - członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

KRS krytykowała główne zapisy nowelizacji. "Rada przypomina, że przepisy przyznające Sejmowi RP kompetencję do wyboru sędziów w skład Rady zostały ocenione jako naruszające Konstytucję RP przez KRS, Rzecznika Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz licznych przedstawicieli polskiej nauki prawa" - głosi podjęte stanowisko Rady.

W styczniu Rada zaapelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków KRS. Dodała, że żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu".

Autor: kb//now / Źródło: TVN24, PAP