Macierewicz odznaczył zasłużonych dla obronności. Także rzecznika MON

Polska

mon.gov.plMinister obrony wręczył odznaczenia przy okazji święta Wojska Polskiego ("Fakty", 15

Ponad 200 żołnierzy i cywilów otrzymało w niedzielę, w przededniu święta Wojska Polskiego, odznaczenia resortowe z rąk ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" otrzymał m.in. rzecznik resortu obrony Bartłomiej Misiewicz. Sam pochwalił się tym na portalu społecznościowym.

Szef MON w przededniu obchodów święta Wojska Polskiego wręczył żołnierzom awanse na wyższe stopnie wojskowe. Wyróżnił 24 żołnierzy tytułem honorowym "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej", a także wręczył żołnierzom i pracownikom wojska Medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz "Za Zasługi dla Obronności Kraju". To ostatnie odznaczenie otrzymał m.in. rzecznik MON.

"Dzisiaj z okazji Święta Wojska Polskiego zostałem odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Ogromny zaszczyt" - napisał w niedzielę na portalu społecznościowym Misiewicz.

Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" ustanowiony został przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku (łącznie z medalem "Za udział w walkach o Berlin"). Odznaczenie ma wyrażać uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.

Informację o nadaniu 25-letniemu Misiewiczowi medalu zaczęli komentować internauci. Niektórych zastanowił fakt, że rzecznika odznaczono od razu najwyższym odznaczeniem - złotym medalem.

W świetle ustawy srebrny medal może być nadany osobie nagrodzonej medalem brązowym, jeżeli od jego nadania upłynął co najmniej trzyletni okres. Nadanie medalu złotego może natomiast nastąpić po upływie co najmniej pięcioletniego okresu od nadania medalu srebrnego.

Trzy przypadki

Zgodnie z przepisami, odznaczenie nadaje się osobom, które:

- wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych,

- posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego,

- swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

Medal można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Bliski współpracownik Macierewicza

Bartłomiej Misiewicz urodził się w 1990 roku. Jak sam podkreśla na swojej stronie internetowej, jest bliskim współpracownikiem wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza. Oprócz kierowania obsługą prasową resortu obrony, jest też m.in. szefem Biura Zespołu Parlamentarnego Ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, szefem Biura Zespołu Parlamentarnego Ds. skutków likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PiS, czy społecznym doradcą ds. politycznych prezydenta Radomska.

Jak opowiada o sobie, działalność polityczną rozpoczął na przełomie 2006 i 2007 r. Po katastrofie smoleńskiej zapisał się do PiS. Dwa lata później został członkiem Rady Politycznej tej partii.

W 2015 r. wystartował bez powodzenia w wyborach parlamentarnych. Zdobył 1992 głosy.

Warszawa z lotu ptaka. Tak wyglądała parada z perspektywy pilotówDGRSZ Grzegorz Marciniak
wideo 2/10

Autor: mw//rzw / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: mon.gov.pl