"Zmianie uległ skład zarządu". Nowy prezes, Polskiej Fundacji Narodowej, wiceprezes odchodzi

Polska

Maciej Świrski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowejtvn24
wideo 2/13

Maciej Świrski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Zdementował jednocześnie informacje o tym, że został odwołany. Nowym prezesem został Filip Rdesiński - poinformowała Polska Fundacja Narodowa.

O zmianach personalnych w Polskiej Fundacji Narodowej jako pierwsza poinformowała telewizja państwowa, podając, że Maciej Świrski został odwołany z funkcji wiceprezesa.

- Dementuję, że jestem odwołany. Złożyłem rezygnację - powiedział następnie Świrski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak podkreślił, "sformułowanie w języku polskim 'został odwołany' znaczy, że rada nadzorcza podjęła decyzję i odwołała mnie, natomiast to ja złożyłem rezygnację".

- Rada Nadzorcza na moje miejsce wyznaczyła innego członka zarządu. Tak wygląda sprawa - powiedział. - To nie jest tak, że jakoś karnie zostałem odwołany - zaznaczył.

O swojej rezygnacji poinformował też na Twitterze.

"Zmianie uległ skład zarządu"

Polska Fundacja Narodowa poinformowała później w komunikacie, że Filip Rdesiński został powołany na prezesa Polskiej Fundacji Narodowej.

"Decyzją Rady Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej zmianie uległ skład zarządu PFN. Rada Fundacji na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Filipa Rdesińskiego. Do Zarządu weszli: Robert Lubański oraz dotychczasowy Prezes Fundacji Cezary Andrzej Jurkiewicz" - napisano w komunikacie. Dodano, że nowy zarząd Polskiej Fundacji Narodowej podjął pracę z chwilą powołania.

Jak podała PFN, Filip Michał Rdesiński dwukrotnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego Radia Poznań (dawniej Radia Merkury). Pracował także jako dziennikarz Telewizji Polskiej, tygodnika "Gazeta Polska" oraz portalu Niezależna.pl. Był specjalistą w Wojskowym Biurze Badań Historycznych. Pełnił funkcję członka Rady Programowej Radia Zachód i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Współpracuje jako publicysta z miesięcznikiem "Niezależna Gazeta Polska - Nowe Państwo".

Jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kontynuuje naukę na Studium Doktoranckim Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie kulturoznawstwa oraz EMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

KRRiT odwołała Filipa Rdesińskiego

15 października 2010 roku decyzję w sprawie Rdesińskiego podejmowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Przychyliła się wtedy do wniosku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o odwołanie Filipa Michała Rdesińskiego ze składu zarządu spółki.

CZYTAJ CAŁY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODWOŁANIA >

KRRiT stwierdziła, że "Filip Rdesiński nie posiada kwalifikacji zarządczych do kierowania spółką mediów publicznych". W komunikacie podkreśliła także, że "w trzy miesiące po wyborze Filipa Rdesińskiego w spółce zaistniało szereg konfliktów i napięć, dzielących Radę Nadzorczą, Zarząd i pracowników - uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie spółki".

"W ocenie KRRiT pozostawanie Filipa Rdesińskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki będzie powodować dalsze obniżanie wiarygodności spółki jako nadawcy publicznego oraz destabilizację jej pozycji rynkowej" - czytamy w komunikacie z 2010 roku.

Polska Fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa istnieje od 2016 roku i została utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa.

W czasie jej uroczystego powołania do życia ówczesna premier Beata Szydło zapowiadała, że organizacja ta będzie "łączyć w sobie skuteczność działania, siłę promowania Polski i społeczną odpowiedzialność biznesu". Ministerstwo Gospodarki pisało zaś w komunikacie, że "zadaniem Fundacji będzie w szczególności promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki w Polsce i poza jej granicami, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa".

Dotychczas najgłośniejszym projektem Polskiej Fundacji Narodowej była kampania "Sprawiedliwe Sądy".

Oparta była na opozycji: jak jest i jak być powinno. Dotychczasowy stan polskich sądów fundacja kreśliła w czarnych kolorach - dosłownie i w przenośni. Sędziowie w założeniach kampanii mieli być zdemoralizowani, podatni na bezprawne wpływy, naruszający prawo i szkodzący obywatelom.

Krajowa Rada Sądownictwa naliczyła w kampanii Polskiej Fundacji Narodowej 49 nieprawd, półprawd i nieścisłości. Tymczasem minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, nadzorujący fundację, twierdził, że kampania ta "realizowała cele statutowe Fundacji, odkłamując nieprawdziwe informacje dotyczące reformy sądownictwa".

Autor: KB/adso / Źródło: PAP, tvn24.pl