TVN24 | Polska

Prezydent: Inicjatywa Trójmorza ma gigantyczny potencjał

TVN24 | Polska

Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP
Prezydent: Inicjatywa Trójmorza ma gigantyczny potencjałTVN24
wideo 2/2
TVN24Prezydent: Inicjatywa Trójmorza ma gigantyczny potencjał

Prezydent Andrzej Duda, otwierając II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie, powiedział, że rozwój państw Trójmorza będzie wartością dodaną równego rozwoju całej Europy. Stwierdził, że kraje członkowskie Inicjatywy są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania. Podczas Forum podpisano Deklarację Lubelską, która zapowiada powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

We wtorek po godzinie 10 w Lublinie rozpoczęło się II Forum Regionów Trójmorza połączone z Samorządowym Kongresem Gospodarczym. Forum oficjalnie otworzył prezydent Andrzej Duda, który wyraził zadowolenie z faktu, że inicjatywa Trójmorza z takim powodzeniem się rozwija. Podziękował marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu za zorganizowanie Forum.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

- Właśnie cała rzecz polega na tym, by to współdziałanie w ramach Trójmorza odbywało się nie tylko na poziomie prezydentów. (...) Żeby to działało, konieczne były dwa elementy, z jednej strony impuls polityczny ze strony prezydentów, (...) ale także i dobra wola ze strony rządów, współdziałanie premierów, ministrów, współdziałanie wszystkich poziomów, dziś powiedzielibyśmy władz publicznych - mówił Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że Forum Regionów Trójmorza odbywa się już po raz drugi oraz "że oznacza to właśnie także i formułę współdziałania samorządów, a więc tego odrębnego szczebla władz publicznych, także w realizacji tej wielkiej idei budowania więzi między naszymi krajami i rozwoju infrastruktury w naszym regionie".

- Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę dziś otworzyć obrady II Forum Regionów Trójmorza oraz Samorządowy Kongres Gospodarczy, który odbywa się w pięknym, historycznym Lublinie, jednym absolutnie z najpiękniejszych polskich miast, właśnie w tej bardziej wschodniej części Polski - podkreślił. Zaznaczył, że o tej części naszego kraju "w ciągu ostatnich lat mówimy, że stanowimy taki przykład tego, że Polska może się rozwijać w sposób zrównoważony i że wreszcie także i na tej ziemi realizowane są duże inwestycje, na które ta część Rzeczypospolitej przez tak wiele lat czekała".

Duda podkreślił, że "to ogromny krok naprzód, który będzie potężnym impulsem rozwojowym, dla tej ziemi, a tym samym dla naszej części Europy". 

Andrzej Duda o II Forum Regionów TrójmorzaTVN24

Prezydent: Inicjatywa Trójmorza ma gigantyczny potencjał

Prezydent powiedział, że Inicjatywa Trójmorza to 112 milionów mieszkańców i 30 procent Unii Europejskiej. - To jest naprawdę olbrzymi, gigantyczny potencjał - ocenił.

Zwracał przy tym uwagę, że w ostatnich 15 latach państwa Trójmorza rozwijały się najbardziej dynamicznie w całej Europie, ponieważ - jak mówił - nasze społeczeństwa są złaknione tego, aby osiągnąć taki poziom życia, jaki jest w państwach zachodniej Europy. - A ludzie u nas przyzwyczajeni są do ciężkiej pracy i gotowi są ciężko pracować po to, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje i ogromną wolę. To jest nasz potężny kapitał, którego niewykorzystanie byłoby błędem, którego nigdy by nam nie wybaczono - mówił prezydent.

Duda zauważył, że kraje członkowskie Inicjatywy Trójmorza są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Przyznał, że w realizacji wspólnych i odważnych celów Inicjatywy Trójmorza wciąż znajdujemy się na początku drogi. - Chcemy budować nowe połączenia między naszymi państwami, drogi, mosty, szybkie koleje, rurociągi, światłowody. Chcemy rozwijać cyfrowe innowacje, aby nasze kraje były nie tylko nowoczesne, ale także bezpieczne i odporne na nowe, trudne wyzwania - zadeklarował.

Prezydent: Inicjatywa Trójmorza ma gigantyczny potencjałTVN24

- Chcemy transformować nasze gospodarki w kierunku gospodarki bez emisyjnej, z poszanowaniem sprawiedliwości społecznej oraz z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim z uwzględnieniem naszego potencjału i naszych realnych możliwości, zarówno tych finansowych, jak i uwarunkowań społecznych - dodał prezydent.

Jak ocenił, dobra współpraca państw Trójmorza poza znaczeniem gospodarczym i infrastrukturalnym ma także szczególnie istotne znaczenie w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Prezydent: rozwój państw Trójmorza będzie wartością dodaną rozwoju całej Europy 

Duda oświadczył, że Inicjatywa Trójmorza stanowi jeden z priorytetów jego prezydentury. Przypomniał, że wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z coraz większą liczbą zadań wynikających z rozwoju Inicjatywy Trójmorza w kwietniu tego roku, powołując w Kancelarii Prezydenta Biuro Polityki Międzynarodowej, utworzono sekretariat ds. Trójmorza.

- Liczę, że sekretariat ds. Trójmorza będzie realną wartością dodaną, wzmacniającą zainteresowanie i pozwalającą na koordynację licznych inicjatyw w zakresie trójmorskim na terenie Rzeczypospolitej - mówił prezydent.

Mówiąc o inicjatywie Trójmorza Duda podkreślił, że jest ona realizowana we współpracy z USA i Niemcami, a także, że ma poparcie Komisji Europejskiej. - Cieszy mnie to, że inne potężne państwa i gospodarki, także te azjatyckie, myślę tu o Japonii, zgłaszają swoje zainteresowanie współpracą z państwami Trójmorza - powiedział.

Mówiąc co rozwoju państw inicjatywy Trójmorza zapewnił, że rozwój ten będzie "wartością dodaną do postulatów europejskich - równego rozwoju całej Europy". - To da także naszym partnerom z zachodu Europy, ich przedstawicielom biznesowym, możliwości rozwoju inwestycyjnego w naszych krajach dalece lepszego niż to, co możemy im zaoferować dzisiaj - mówił Duda.

Podkreślił też, że liczy, iż Forum Regionów Trójmorza stanie się stałym elementem dorocznych spotkań w państwach regionu.

II Forum Regionów Trójmorza

We wtorek dyskusje podczas Forum dotyczyć będą Inicjatywy Trójmorza, współpracy transgranicznej państw Trójmorza, w tym m.in. polityki transportowej i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia trasy Via Carpatia – budowanego szlaku międzynarodowego łączącego Europę Północną i Południową. Będą też panele poświęcone roli regionów w rozwoju gospodarczym państw Trójmorza.

Drugi dzień obrad zdominują tematy gospodarcze, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, rozwojem innowacyjnej gospodarki, znaczeniem transformacji cyfrowej w rozwijaniu współczesnej gospodarki po pandemii. W tej części kongresu spodziewany jest udział premiera Mateusza Morawieckiego a także wicepremierów: Jacka Sasina – ministra aktywów państwowych i Jarosława Gowina – ministra rozwoju, pracy i technologii.

Inicjatywa Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Dudę w 2018 roku w Rzeszowie. W tym roku, drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy Samorządowy Kongres Gospodarczy skupiający m.in. przedstawicieli administracji samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

Deklaracja Lubelska zapowiada powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza

Podczas Forum Regionów podpisano Deklarację Lubelską. Dotyczy utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, która ma na celu zacieśnienie współpracy między samorządami lokalnymi państw Inicjatywy Trójmorza. Mają one wspierać się wzajemnie w działaniach na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów, a także w realizacji wspólnych inicjatyw w ramach polityki wspólnotowej Unii Europejskiej.

"Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę Inicjatywy Trójmorza, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej na zintegrowanych i skoordynowanych działaniach, zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych jej regionów w ramach Unii Europejskiej" – głosi Deklaracja.

"Celem niniejszego porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju i osiągania wzajemnych korzyści społeczeństw tego obszaru oraz podnoszenia konkurencyjności regionów w wymiarze europejskim. Wyrazem pogłębionej współpracy międzyregionalnej będzie powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza jako narzędzia współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw" – oświadczono w dokumencie.

Dokument podpisali marszałkowie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz przedstawiciele 11 regionów z pięciu państw: Bułgarii, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii. Część z nich podpisała deklarację w formie on-line.

Strony zadeklarowały wspólne działania na rzecz stworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza i "jej poszerzenia o nowych partnerów reprezentujących samorządy, instytucje gospodarcze, uniwersyteckie i inne pochodzące z krajów Inicjatywy Trójmorza". "Formalne powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami o przystąpieniu do Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza" – zapisano w Deklaracji.

Autor:pp\mtom

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości