Polska

Liczba godzin pracy nauczycieli bez zmian

Polska

Co się zmieni w Karcie Nauczyciela?
tvn24Będą zmiany w Karcie Nauczyciela

Zmiany związane z nowelizacją Karty Nauczyciela nie obejmą pensum nauczycieli - zapowiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas. Zmienić się mają natomiast zasady udzielania urlopu zdrowotnego oraz - w niewielkim stopniu - urlopu wypoczynkowego.

- Podjęłam decyzję, że zmiany związane z nowelizacją Karty Nauczyciela nie będą obejmowały zwiększenia czy też zmniejszenia w zakresie pensum, obowiązującego czasu pracy nauczycieli - powiedziała Szumilas po spotkaniu z m.in. przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli, samorządowców i rodziców.

- Natomiast zaproponuję zmiany dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego. Urlop ten będzie przyznawany przez lekarza medycyny pracy. Orzekany będzie w momencie, kiedy nauczyciel będzie zagrożony chorobą zawodową wynikającą ze środowiska pracy, którą wykonuje - mówiła minister.

Doprecyzują kwestię urlopu wypoczynkowego

Minister zapowiedziała też, że zaproponuje zmiany doprecyzowujące zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycieli, bo dzisiejsze przepisy są nieprecyzyjne.

- Nauczyciele, którzy w okresie wakacji letnich wykonują prace związane chociażby z rekrutacją, prowadzeniem egzaminów poprawkowych, maturalnych czy przygotowując organizację nowego roku szkolnego, nie mają jasnej sytuacji, czy realizują te zadania w ramach urlopu wypoczynkowego, czy są to zadania zrealizowane w ramach ich czasu pracy - powiedziała Szumilas.

ZNP: zwyciężył realizm i rzeczowość

- W rozmowach o zmianach w Karcie Nauczyciela "zwyciężył realizm, rzeczowość i wiedza" - mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Podziękował resortowi za bardzo merytoryczną postawę. - Cieszymy się, że pani minister podziela nasze zdanie dotyczące pensum nauczycielskiego, ponieważ nauczyciele stanowią jedną grupę, nie ma powodu, abyśmy dzielili się na nauczycieli tablicowych i nietablicowych - mówił Broniarz. Jak podkreślił, ministerstwo, samorządowców i związki nauczycielskie czekają jeszcze "żmudne rozmowy o awansie zawodowym, urlopie dla poratowania zdrowia, co nie jest jednak najważniejszą kwestią, oraz o niefiskalnym traktowaniu Karty Nauczyciela". Zadowolenie z przebiegu dotychczasowych rozmów na temat zmian w Karcie Nauczyciela wyraził także przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. Czwartkowe spotkanie traktuje jako początek rozmów. - Zaczynamy wreszcie dialog o oświacie, którego przez tyle lat się domagaliśmy" - mówił.

"Pierwszy krok w dobrym kierunku"

Według przedstawiciela korporacji samorządowych Bogdana Bieńka, zmiany zaproponowane przez MEN nie idą daleko. - Aby zachować jakość w oświacie, niezbędne są finanse, stąd też nasze propozycje próbowały rozważyć takie działania, które zracjonalizują wydatki - zaznaczył przedstawiciel korporacji samorządowych Bogdan Bieniek. Podkreślił, że zmiany zaproponowane przez samorządy szły o wiele dalej niż propozycje przedstawione przez MEN. - Traktujemy jednak ten dzisiejszy projekt jako pierwszy krok w dobrym kierunku - podkreślił. Jak zapowiedział, po przekazaniu dokumentu samorządom, zostanie zaprezentowane wspólne stanowisko wobec zmian zaproponowanych przez minister Szumilas.

Rozmawiają od lipca

O nowych zapisach w ustawie, dotyczących ponad 660 tys. nauczycieli w Polsce, MEN rozmawia od lipca ub.r. z samorządami, które organizują oświatę na swoim terenie i ją finansują oraz z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Ostatecznie o ewentualnych zmianach w Karcie Nauczyciela zdecyduje parlament.

Autor: MON//tka / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości