TVN24 | Polska

Kandydaci na sędziów Izby Dyscyplinarnej wybrani. Mimo uchwały Sądu Najwyższego

TVN24 | Polska

Autor:
kb//now
Źródło:
TVN24, PAP
Izba Dyscyplinarna wydała pierwsze orzeczenia po uchwale trzech Izb Sądu NajwyższegoTVN24
wideo 2/20
TVN24Izba Dyscyplinarna wydała pierwsze orzeczenia po uchwale trzech Izb Sądu Najwyższego

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa wybrała w piątek sześciu kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w tym swego wiceprzewodniczącego Dariusza Drajewicza oraz członka Rady Rafała Puchalskiego. Dokonała tego wyboru mimo uchwały trzech izb Sądu Najwyższego dotyczącej składu SN, w którym zasiada sędzia wskazany przez nową KRS.

Spośród 31 zgłoszeń w konkursie na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w głosowaniu Rady wyłoniono sześciu kandydatów: wiceprzewodniczącego nowej KRS Dariusza Drajewicza, członka nowej KRS Rafała Puchalskiego, prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia, sędziego sądu rejonowego Andrzeja Skowrona, radcę prawnego Jarosława Sobutkę oraz sędziego sądu apelacyjnego Mariusza Łodko.

Nowa KRS zajmowała się wyłonieniem kandydatur na sześć stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na posiedzeniu trwającym w tym tygodniu od wtorku do piątku, mimo uchwały z 23 stycznia wydanej przez trzy połączone izb Sądu Najwyższego, dotyczącej udziału w składach orzeczniczych osób nominowanych przez obecną KRS.

Konkurs na te stanowiska sędziowskie został zainicjowany przez obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy zamieszczone w "Monitorze Polskim" z lipca 2019 roku.

Wątpliwości wokół nowej KRS

Status Izby Dyscyplinarnej utworzonej nowelizacją Ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 roku wzbudza wątpliwości i kontrowersje wśród polityków i środowisk sędziowskich.

W wyroku z grudnia 2019 roku Izba Pracy Sądu Najwyższego, powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekła między innymi, że nowa KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.

Po tym orzeczeniu przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur zapowiedział, że Rada nie przestanie nominować sędziów. - Będziemy rekomendowali kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, ale także rozstrzygali konkursy do sądów powszechnych - powiedział.

Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie sędziów wskazanych przez nową KRS24.01 | Dotychczasowe wyroki są ważne, ale więcej ich nie powinno być – zdecydował Sąd Najwyższy. Oznacza to, że sędziowie powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa powinni wstrzymać się od dalszego orzekania. Uchwała jest jasna i czytelna, ale zupełnie inaczej czytają ją rządzący, dla której nie ma ona mocy prawnej i nie zmienia nic. TVN24

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie sędziów wskazanych przez nową KRS

W czwartek 23 stycznia trzy izby Sądu Najwyższego - Cywilna, Karna i Pracy - podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów rekomendowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Z dokonanej przez Sąd Najwyższy wykładni prawa wynika między innymi, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli bierze w nim udział sędzia wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS.

Z kolei - według wykładni Sądu Najwyższego - w sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wskazany przez nową KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

Autor:kb//now

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24