Niemal 200 kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

Polska

We wtorek nowa KRS poinformowała, że nazwiska kandydatów będą jednak ujawnione tvn24
wideo 2/35

Do nowej Krajowej Rady Sądownictwa do środy po południu wpłynęło 198 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego - poinformowało Biuro KRS. Najwięcej - 91 kandydatur - wpłynęło na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Z danych przekazanych w środę wynika, że na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 91 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 68 kandydatur, w Izbie Cywilnej - 32, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur.

24 kandydatury wpłynęły od sędziów sądów rejonowych (w tym 18 do Izby Dyscyplinarnej), 22 - sądów okręgowych, 18 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne blisko 90 kandydatur wpłynęło od przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów (34), radców prawnych (45) i notariuszy (10 zgłoszeń). Zgłosiło się także 22 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 13 prokuratorów.

Mitera: poszczególnymi wnioskami zajmą się zespoły nowej KRS

Jak mówił rzecznik prasowy nowej KRS sędzia Maciej Mitera, "poszczególnymi wnioskami zajmą się zespoły KRS i przedstawią rekomendacje całej Radzie, a cała KRS będzie podejmowała decyzje na posiedzeniu plenarnym". Dodał, że najbliższe kolejne posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września. Mitera powiedział też we wtorek, że przepisy o dostępie do informacji publicznej zobowiązują Krajową Radę Sądownictwa do opublikowania listy kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego na stronie internetowej.

Jak zastrzegł, lista kandydatów na sędziów SN pojawi się "dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji pod względem formalnym". - Czyli siedem albo 14 dni przed posiedzeniem plenarnym (KRS), czyli przed wyborem kandydatów. Dlatego ukaże się to prawdopodobnie pod koniec sierpnia - podkreślił.

44 wakaty

W końcu czerwca w "Monitorze Polskim" opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie ze zmienionymi przepisami o SN każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Jak wskazano w obwieszczeniu, do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej - 16 stanowisk.

Jak informowała w czerwcu KRS, kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego SN we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej - z wyjątkiem, gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator - informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

Wymagania i zmiana procedury wyboru

Zgodnie z ustawą, kandydat na sędziego Sądu Najwyższego musi między innymi posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Ostatnie przepisy nowelizujące zapisy ustaw o KRS i SN odnoszące się do zmiany procedur wyboru pierwszego prezesa SN i kwestii obsady stanowisk w tym sądzie przewidują między innymi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak wcześniej głosił przepis - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

Autor: jog//kg / Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: