Polska

KRRiT za sprawiedliwym dostępem polityków do mediów

Polska

Aktualizacja:
TVN24Obecnie wypowiedzi ministrów są liczone jako PiS, niezależnie od ich tematu

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała TVP do zmiany sposobu liczenia czasu telewizyjnych wystąpień partii politycznych na swoich antenach. Chodzi o oddzielenie agitacji wyborczej od informacji pracy rządu.

- Jeśli np. minister Religa występuje na konferencji prasowej, mówiąc o sprawach resortu, jest to wystąpienie rządowe, jeśli natomiast ten sam minister występuje na konwencji wyborczej, to nie można już zaliczyć tego do czasu rządowego - wyjaśnił przewodniczący posiedzeń KRRiT Witold Kołodziejski.

Dodał, że apel dotyczy głównie TVPInfo, która relacjonuje większość konferencji prasowych i konwencji partyjnych.

Jak się liczy obecnie Obecnie TVP, podając zestawienia czasów wystąpień poszczególnych polityków, oddzielnie przedstawia wystąpienia premiera, prezydenta czy poszczególnych ministrów, a oddzielnie wystąpienia członków partii. Apel KRRiT zmierza do tego, by przeprowadzana była również analiza jakościowa poszczególnych wystąpień polityków, którzy mogą występować w podwójnych rolach.

Chodzi o to, by oddzielnie traktować w wystąpieniu danego polityka agitację wyborczą od informacji dotyczących np. pracy resortu, którym kieruje.

- W naszym stanowisku wyraziliśmy nadzieję, że TVP i Polskie Radio będą sprawiedliwie dawały szansę na prezentację programu wszystkim komitetom wyborczym - powiedział Kołodziejski.

Członek KRRiT Lech Haydukiewicz zaznaczył, że stanowisko Rady zostało wydane m.in. w oparciu o skargi komitetów wyborczych, które wskazywały na "duże dysproporcje w dostępie do mediów innych partii niż PiS".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24