Ministerstwo proponuje zmiany dotyczące edukacji w czasie epidemii. Projekty rozporządzeń trafiły do konsultacji

TVN24 | Polska

Autor:
ads/pm
Źródło:
PAP
Rzecznik rządu o wytycznych dla szkółTVN24
wideo 2/5
TVN24Rzecznik rządu o wytycznych dla szkół

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty pięciu rozporządzeń, które mają przygotować szkoły i placówki edukacyjne do pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Jak zaznaczono w komunikacie, resort zaproponował zmiany w pięciu rozporządzeniach dotyczące przygotowania szkół do pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z propozycją dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

Resort podkreśla, że projektowane przepisy "ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednio do zaistniałej sytuacji za zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego". Jak doprecyzowano, będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

"W przepisach będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19" - zaznaczono w komunikacie resortu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Możliwość przejścia na nauczanie zdalne

Proponowane przepisy pozwolą też na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania zdalnego lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

W projekcie doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. "Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego" - uściślono.

Fal: powrót dzieci do szkół z dniem pierwszego września, moim zdaniem, nie jest najlepszym pomysłemTVN24

Zmiany w kolejnych rozporządzeniach

Zmiany obejmują również rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Jak zaznaczył resort w tym przypadku również przepisy mają umożliwić dyrektorowi szkoły za granicą oraz kierownikowi szkoły polskiej zawieszenie zajęć, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów.

Zaproponowana przez resort nowela dotyczy też "rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania". Projekt nowelizacji tego rozporządzenia - jak zaznaczono - wprowadza możliwość zawieszenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Rozporządzenia zostały skierowane do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Do godziny 13 w środę uwagi i opinie do projektów można również przesyłać na adres: monika.lukaszewicz@men.gov.pl.

Autor:ads/pm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: