TVN24 | Polska

Zmiany w pakiecie antykryzysowym. Co zakłada ustawa?

TVN24 | Polska

Autor:
ads
Źródło:
PAP, Gazeta Wyborcza
TVN24Sejm przyjął część poprawek Senatu do pakietu antykryzysowego

W czwartek przed północą Sejm przyjął część senackich poprawek do rządowego pakietu wsparcia dla firm, nazywanego tarczą antykryzysową. Zmiany dotyczą między innymi składek ZUS i świadczenia postojowego.

W czwartek późnym wieczorem Sejm zgodził się na 45 z 95 poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która jest uzupełnieniem tak zwanej tarczy antykryzysowej i ma zapobiegać negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii. Głosowanie odbyło się w dwóch blokach, mimo sprzeciwów opozycji.

Czytaj więcej o czwartkowym posiedzeniu Sejmu

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Czytaj więcej: Rząd rozszerza pakiet antykryzysowy

Co zmieniło się w tarczy?

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek zakłada, że wsparciem z tarczy antykryzysowej będą mogły być objęte również przedsiębiorstwa, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku.

Przyjęto również poprawkę, która stanowi, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany przyjęte przez Sejm dają uprawnienia Polskiemu Funduszowi Rozwoju do uruchomienia pomocy finansowej dla firm i rozszerzają jego uprawnienia, między innymi umożliwiając mu emisję obligacji.

Zwolnienie ze składek

Zgodnie ustawą poszerzone będzie grono uprawnionych do zwolnienia na trzy miesiące ze składek ZUS. Poza samozatrudnionymi i mikrofirmami (zwolnionymi ze 100 procent składki) zwolnione będą firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Zwolnienie ze składek przysługuje za marzec, kwiecień i maj 2020 roku, ale w przeciwieństwie do mikrofirm - tylko z 50 procent składki.

Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Tarcza przewiduje również zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać takie świadczenie trzykrotnie, a nie tak jak wcześniej jednokrotnie.

Posłowie zgodzili się też, by pieniądze przekazywane firmom w ramach pomocy przewidzianej w tak zwanej tarczy antykryzysowej, były wolne od zajęć komorniczych.

Czytaj na Konkret 24: Zmiana 62 ustaw - co kryje tarcza antykryzysowa 2.0

Dodatkowy zasiłek dla mundurowych

Tarcza przewiduje dodatkowy dwutygodniowy zasiłek dla mundurowych, który jest związany z zamknięciem szkół i przedszkoli. Ma on przysługiwać na opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu.

Rolnikom oraz domownikom, którzy zostaną objęci obowiązkową kwarantanną, będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50 procent minimalnego wynagrodzenia, czyli około 1 300 złotych.

Pożyczka płynnościowa dla branży logistycznej

Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje ponadto przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie. Żeby dostać pożyczkę, firma będzie musiała wysłać wniosek i oświadczenie o swojej trudnej sytuacji wraz z planem naprawczym.

Zwalnianie urzędników państwowych

W poprawionych przepisach znalazł się również zapis dotyczący zwalniania urzędników państwowych. Chodzi o osoby zatrudnione w kancelarii premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach podporządkowanych premierowi i poszczególnym ministrom.

Nowe regulacje przewidują, że "w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego", rząd będzie mógł nakazać zmniejszenie wynagrodzeń lub redukcję etatów.

Co odrzucił Sejm?

Zaproponowane przez Senat poprawki, na które nie zgodził się Sejm, przewidywały między innymi wypłacanie dodatkowego zasiłku dla opiekunów dzieci do 12. roku życia.

Wymaganej większości nie zdobył pomysł, by pracownicy ochrony zdrowia mający kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem musieli obowiązkowo raz w tygodniu przechodzić odpowiednie testy.

Podobny los spotkał poprawkę, która wykreślała z ustawy przepisy umożliwiające premierowi ustanowienie dnia wolnego od pracy, czy zmianę skreślającą regulacje ułatwiające budowę masztów antenowych. Sejm nie poparł też poprawki, która skreślała przepis umożliwiający Poczcie Polskiej zbieranie i przetwarzanie danych z rejestru PESEL.

Autor:ads

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości