"Próba wykluczenia Polski ze wspólnot europejskich i kręgu cywilizacji Zachodu"

TVN24

Spory wokół propozycji ustawy represyjnej wobec sędziówtvn24
wideo 2/36

Zaproponowane przez posłów PiS rozwiązania są niezgodne z konstytucją, prawem europejskim, zasadami państwa prawa, w szczególności z zasadą trójpodziału władzy - głosi uchwała, przyjęta przez aklamację w sobotę, podczas konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej. Partia ta wzywa Prawo i Sprawiedliwość do natychmiastowego zaprzestania prac nad projektem ustawy zwanej represyjną lub kagańcową wobec sędziów.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Proponowane przepisy przewidują między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Ustawa w projektowanym brzmieniu zakazywałaby też sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz". Projekt klubu PiS: CZYTAJ WIĘCEJ

Szczegóły proponowanych zmian punkt po punkcie: CZYTAJ >

Wezwanie do wycofania projektu PiS

Uchwałę w tej sprawie przyjęła w sobotę Platforma Obywatelska podczas konwencji krajowej tej partii.

"Wzywamy przedstawicieli większości sejmowej do natychmiastowego zaprzestania prac nad projektem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, druk nr 69. Zaproponowane przez posłów PiS rozwiązania są niezgodne z konstytucją, prawem europejskim, zasadami państwa prawa, w szczególności z zasadą trójpodziału władzy. Stanowią represję, próbę ograniczania niezawisłości sędziowskiej, a w końcu zamach na demokratyczny ustrój naszego kraju" - głosi uchwała. "Postrzegamy przedstawione propozycje zmian jako próbę siłowego wykluczenia Polski ze wspólnot europejskich i kręgu cywilizacji Zachodu" - uważają autorzy uchwały. Dlatego "konwencja krajowa PO wyraża jednoznaczne poparcie dla wszelkich działań, mających na celu należyte wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej". "Pełne respektowanie tych orzeczeń jest obowiązkiem wszystkich organów państwa polskiego" - napisali politycy Platformy. Wezwali też do "natychmiastowego zaprzestania podejmowania prób wywierania nacisków na niezawisłych sędziów i niezależne sądy".

"Czas próby"

Szef klubu PO Borys Budka, apelując do zebranych o poparcie uchwały, podkreślał, że na Platformie ciąży obowiązek "jasnego i czytelnego zabrania głosu w tej sprawie". - W ciągu ostatnich czterech lat wraz z obywatelami stawaliśmy w obronie polskiej wolności, w obronie demokratycznego państwa prawa - mówił Budka. Dziś, jak dodał, "znów jest czas próby" i PO musi się opowiedzieć za tym, by każdy Polak i Polka miał prawo do niezawisłego wymiaru sprawiedliwości. Budka mówił też, że konwencja krajowa Platformy powinna dać jasny i czytelny wyraz wsparcia i solidarności wobec tych wszystkich, którzy są atakowani przez obecną władzę. Nawiązując do przypadającej dzień wcześniej 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, poseł PO powiedział, że "obecna władza przedstawia rozwiązania przypominające tamte ciemne lata". Projekt ustawy nazwał "haniebnym". Jak mówił Budka, chodzi o to, czy w Polsce będzie demokracja oparta na standardach zachodnich, czy też demokracja fasadowa, bez niezawisłego sądownictwa, bez niezależnego sądu konstytucyjnego i innych atrybutów demokratycznego państwa prawa.

Autor: momo / Źródło: PAP