Polska

Komisja Wenecka zapowiada przyjazd delegacji do Polski

Polska

Tomasz Grodzki napisał list do Komisji Weneckiej (Materiał "Polska i Świat", 03.01.2020)
Tomasz Grodzki napisał list do Komisji Weneckiej (Materiał "Polska i Świat", 03.01.2020)tvn24
wideo 2/21

Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w dniach 9 i 10 stycznia - poinformowano na stronie tego organu doradczego Rady Europy. Wizyta nastąpi w związku z prośbą marszałka Senatu o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. Będzie to opinia w trybie pilnym.

O opinię wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Tomasz Grodzki.

Na stronie internetowej Komisji Weneckiej pojawiła się informacja o tym, że 2 stycznia otrzymała ona prośbę marszałka Grodzkiego o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych uchwalonych przez Sejm 20 grudnia zeszłego roku.

Komisja Wenecka w Warszawie

Nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu na posiedzeniu w styczniu.

"Dlatego Biuro Komisji Weneckiej wyraziło zgodę na przygotowanie pilnej opinii przez sprawozdawców" - głosi komunikat.

Zapowiedziano też wizytę delegacji i rozmowy w Warszawie w dniach 9-10 stycznia.

Na stronie Komisji Weneckiej można przeczytać, że "w rzadkich sytuacjach, w przypadku pilnych próśb, pilne opinie są przyjmowane poza czterema sesjami plenarnymi" w roku. Takie pilne opinie są potem oficjalnie popierane na najbliższej sesji plenarnej Komisji Weneckiej. Ta zaplanowana jest na 20-21 marca.

List marszałka Senatu został wysłany do Komisji Weneckiej 30 grudnia. Zawierał prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

RAPORT TVN24.PL O USTAWIE DYSCYPLINUJĄCEJ SĘDZIÓW >

Nowelizacja jest nazywana ustawą represyjną bądź dyscyplinującą sędziów.

Czym jest Komisja Wenecka

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 r. w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład Komisji wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria i Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora ma między innymi Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.

Przewodniczącym Komisji jest Włoch Gianni Buquicchio, wybrany w grudniu 2019 r. na kolejną dwuletnią kadencję. Kieruje Komisją Wenecką od 10 lat.

Od 2016 r. honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej jest była premier Hanna Suchocka.

Procedura prac nad opinią przewiduje wizytę kilku sprawozdawców tego gremium w kraju, którego dotyczy. Po tej wizycie i rozmowach z przedstawicielami różnych instytucji sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat Komisji w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstaje projekt opinii, która jest wydawana.

Kolejna wizyta delegacji Komisji Weneckiej

To będzie kolejna wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele po rozmowach w Warszawie wydali między innymi opinie na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej.

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w rozwijaniu demokracji.

Ustawa przegłosowana w Sejmie

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia ubiegłego roku nowelizacja między innymi Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Nowelizacja wprowadza też między innymi zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatnim kroku planowanej procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność tylko 32 sędziów Sądu Najwyższego.

Autor: KB/adso / Źródło: TVN24, PAP

Pozostałe wiadomości