Dziesięciu kandydatów do komisji, która zbada przypadki pedofilii. Sejm wskaże troje z nich 

TVN24 | Polska

Autor:
ft/tr
Źródło:
PAP
Działania państwa w sprawie pedofilii w kościele (wideo archiwalne)TVN24
wideo 2/8
TVN24Działania państwa w sprawie pedofilii w kościele

Na stronie Sejmu pojawiła się w środę lista kandydatów na członków komisji do spraw przypadków pedofilii. Spośród dziesięciu nazwisk zgłoszonych przez kluby poselskie, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, Sejm wskaże troje z nich jako swoich przedstawicieli

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się z siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Lista kandydatów, spośród których Sejm wybierze swoich trzech przedstawicieli, liczy 10 osób.

Karolina Bućko

Kandydatką zgłoszoną przez grupę posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) jest Karolina Bućko - magister prawa, adwokat, właścicielka kancelarii w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mec. Bućko - jak podano w dokumencie - pełni zawód adwokata nieprzerwanie od ponad 12 lat. W przebiegu pracy zawodowej szczególnie bliskie są jej zagadnienia wynikające z szerokiej problematyki praw kobiet w przestrzeni społecznej, zawodowej, rodzinnej. Wskazano również, że udziela cyklicznie darmowych porad prawnych przy organizacjach pozarządowych, a także była prelegentką na szkoleniach z zakresu przemocy domowej organizowanych przez organy samorządowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i dzielnicowych.

Sejm ma wyznaczyć trzech członków komisji do spraw walki z pedofiliąTVN24

Barbara Chrobak

Kandydatką zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym jest Barbara Chrobak - pracowniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Z wykształcenia magister administracji, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów i badań pisma ręcznego, a także podyplomowe studia menadżerskie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Podano, że Chrobak jest biegłą sądową z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. Utworzyła i prowadzi Fundację "Dobro Dziecka Cel Najwyższy" oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej. Pracowała również w kilku komisjach sejmowych m.in. sprawiedliwości i praw człowieka. Chrobak zainicjowała i przewodniczyła Zespołowi Parlamentarnemu "Dobro dziecka jako cel najwyższy".

Adam Czarnecki

Kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie to Adam Czarnecki - specjalista od prawa karnego, prowadzący własną kancelarię adwokacką w Piastowie.

Jak czytamy w dokumencie, Czarnecki uczestniczył w wielu szkoleniach (głównie z zakresu prawa karnego, ale też przeszedł szkolenie Komisarza Wyborczego zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego), a obecnie jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Hanna Elżanowska

Kandydatka zgłoszona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość to Hanna Elżanowska - psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii KUL JP II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii.

Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prezydent powołał Justynę Kotowską do państwowej komisji ds. pedofiliiKancelaria Prezydenta

Radosław Krajewski

Drugim kandydatem KP PiS jest Radosław Krajewski - profesor z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2012-2016 był przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Aktualnie jest dyrektorem Instytutu Prawa i Ekonomii oraz przewodniczącym Komisji Prawno-Statutowej tego Uniwersytetu.

Andrzej Nowarski

Radca prawny Andrzej Nowarski to również kandydat KP PiS. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 r. Nowarski został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.

Marek Konopczyński

Kandydat zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) to Marek Konopczyński – profesor zwyczajny specjalizujący się w patologiach społecznych, przestępczości, profilaktyce społecznej oraz resocjalizacji.

Jest autorem wielu publikacji. Obecnie sprawuje funkcje m.in. członka Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" oraz Redaktora Naczelnego Półrocznika "Resocjalizacja Polska". Za swoją działalność odznaczony został m.in. Medalem "Komisji Edukacji Narodowej" i Medalem "Milito Pro Christio", Medalem "Infantis Dignitatis Defensori" Rzecznika Praw Dziecka.

Sekielski: przez rok nie udało się nawet powołać komisji do spraw pedofilii, która miała powstaćTVN24

Barbara Matthews-Brzozowska

Kandydatką Naczelnej Izby Lekarskiej jest Teresa Barbara Matthews-Brzozowska – profesor zwyczajny, dr hab. nauk medycznych, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka ponad 300 publikacji naukowych. Laureatka licznych odznaczeń, w tym Złotego Krzyża Zasługi nadanego w 2006 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Bartłomiej Tkacz

Kandydat zgłoszony przez Krajową Radę Radców Prawnych to Bartłomiej Tkacz - magister prawa, radca prany wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz członkiem Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Jest szefem kilku fundacji oraz przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach.

Tadeusz Bohdan Isakowicz-Zaleski

Kandydatem zgłoszonym przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 oraz Koła Poselskiego Konfederacja) jest Tadeusz Bohdan Isakowicz-Zaleski – działacz społeczny i opiekun osób z niepełnosprawnościami. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w archidiecezji krakowskiej, w której pracuje do dziś.

Założyciel wspólnoty osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców i opiekunów, współzałożyciel i prezes Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego w Radwanowicach, a także pomysłodawca i założyciel Fundacji Przyjaciół, która prowadzi Świetlicę Opiekuńczo Wychowawczą dla dzieci szkolnych w Jawiszowicach.

Komisja zbada przypadki pedofilii

Swoich przedstawicieli do komisji powołali dotychczas prezydent: Justynę Kotowską, premier: Elżbieta Malicką i Rzecznik Praw Dziecka: Błażeja Kmieciaka.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie państwowej komisji do badania przypadków pedofilii w maju ubiegłego roku po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

Autor:ft/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock