Polska

Kolejny krok wobec Polski. Komisja Europejska daje nam trzy miesiące

Polska

O ustaleniach Timmermans poinformował na konferencji prasowej
O ustaleniach Timmermans poinformował na konferencji prasowejtvn24
wideo 2/22

KE przyjęła zalecenia dla Polski dotyczące rządów prawa w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego - poinformował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Dodał, że KE daje polskim władzom trzy miesiące na ich wprowadzenie. Decyzja ta oznacza przejście do drugiego etapu procedury, wszczętej wobec Polski w styczniu.

Wiceszef KE po posiedzeniu komisji powiedział, że zdaniem KE w Polsce istnieje "systemowe zagrożenie dla państwa prawa".

- Pomimo tego, że z władzami polskimi prowadzono dialog od początku roku, zdaniem Komisji główne kwestie zagrażające praworządności w Polsce nie zostały rozwiązane - powiedział Timmermans. Jego zdaniem nowa ustawa o TK, przyjęta przez parlament 22 lipca, nie usuwa zagrożenia dla rządów prawa w Polsce.

- Oczywiście pewne zmiany idą we właściwym kierunku, w szczególności polskie władze zrezygnowały z wymogu, by decyzje TK zapadały większością 2/3 głosów, jednak kluczowe problemy, takie jak publikacja i wykonywanie wyroków oraz zaprzysiężenie sędziów (TK), pozostają nierozwiązane. Co więcej, wprowadzono nowe problematyczne zapisy, które podają w wątpliwość skuteczność oceny konstytucyjnej - dodał Timmermans.

Timmermans: Komisja Europejska daje Polsce trzy miesiące
Timmermans: Komisja Europejska daje Polsce trzy miesiącetvn24

Zalecenia KE

W związku z tym - jak powiedział - Komisja podejmuje następne kroki w ramach procedury ochrony praworządności wobec Polski, wydając dla niej zalecenia.

Timmermans powiedział, że KE zaleca Polsce m.in.:

- wykonanie wyroków TK ws. wyboru sędziów i konstytucyjności tzw. ustawy naprawczej,

- ogłoszenie i pełne wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. i jego późniejszych wyroków oraz zagwarantowanie automatycznego ogłaszania przyszłych wyroków niezależnie od decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej,

- zagwarantowanie zgodności wszelkich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, w tym z wyrokami z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r. i 9 marca 2016 r. oraz pełnego uwzględnienia w tych nowelizacjach opinii Komisji Weneckiej. Komisja zwraca się również do polskich władz, żeby zapewniły, iż sprawdzą zgodność z konstytucją nowej ustawy o TK przed wejściem jej w życie.

Komisja dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń.

Procedura ochrony praworządności

W pierwszym etapie procedury ochrony praworządności KE prowadziła dialog z polskim rządem na temat kryzysu wokół TK, a 1 czerwca przyjęła opinię, podsumowująca ten dialog. W opinii KE wskazała, że rozwiązania wymaga kilka problemów, w tym spór dotyczący składu Trybunału, publikacji jego wyroków i ich poszanowania oraz treści nowelizacji ustawy o TK z grudnia 2015 roku. Pod koniec czerwca Polska przekazała KE odpowiedź na jej opinię. Dokument ten opisywał prowadzone w polskim parlamencie prace, mające na celu rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału.

Parlamentarne prace nad nową ustawą o TK zostały zakończone w piątek, kiedy to Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy. Przyjęto wszystkie z wyjątkiem jednej. Ustawa trafiła do prezydenta.

Co jeśli Polska nie zastosuje się do zaleceń?

Niezastosowanie się do zaleceń może skłonić KE do przejścia do kolejnego etapu procedury i wystąpienia z wnioskiem do Rady UE (przedstawicieli rządów państw członkowskich) o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. Aby stwierdzono

istnienie takiego zagrożenia, wniosek KE musiałby zostać poparty przez 4/5 głosów w Radzie UE. Ostatecznym krokiem może być wniosek do Rady Europejskiej (przywódców państw UE) o stwierdzenie, że zasady państwa prawa są naruszane, zgodnie z art. 7 unijnego traktatu. Artykuł ten pozwala nałożyć sankcje na kraj łamiący zasady praworządności, jednak do stwierdzenia poważnego naruszenia zasad rządów prawa konieczna jest jednomyślność państw członkowskich.

Procedura ochrony państwa prawa w Unii Europejskiej europa.eu
Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej roli
Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej rolitvn24
wideo 2/21

Autor: js/ja / Źródło: TVN24, PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości