Polska

Karta Nauczyciela do zmiany. Co zaproponuje MEN?

Polska

TVN 24Zamiast 70 dni - tylko 47 wolnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi dziś propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela. O zmianach w ustawie MEN rozmawia od lipca ubiegłego roku z przedstawicielami samorządów i nauczycielskimi związkami zawodowymi.

Wśród dotychczasowych propozycji resortu, przedstawionych w październiku, jest ograniczenie wymiaru urlopu nauczycieli do 47 dni.

Mniej wolnego, ZUS do roboty

Obecnie nauczyciele mają 54 dni wolne w ciągu roku: w czasie wakacji, ferii i w czasie przerw świątecznych (bożonarodzeniowej i wielkanocnej). Resort informował też o propozycjach zmian w systemie wynagradzania nauczycieli m.in. w sprawie tzw. jednorazowych dodatków wyrównawczych i zapowiadał likwidację nauczycielskich dodatków o charakterze socjalnym, np. dodatku mieszkaniowego.

Z kolei wśród propozycji samorządowców znalazł się m.in. postulat, by zapisy Karty Nauczyciela obejmowały wyłącznie osoby, które pracują bezpośrednio z uczniami. Samorządowcy opowiadają się również za wyższym pensum dydaktycznym, czyli za większą obowiązkową liczbą godzin lekcji prowadzonych przez nauczycieli.

Chcą także zmian dotyczących nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia - m.in. by urlop ten finansowany był przez ZUS. Opowiadają się też za skróceniem nauczycielom urlopów wypoczynkowych i zniesieniu obowiązku wypłacania tzw. jednorazowych dodatków wyrównawczych.

Strajk będzie przesądzony?

Propozycje samorządowców są krytycznie oceniane przez związki zawodowe; ich zdaniem podyktowane są one tylko względami finansowymi i chęcią zmniejszenia wydatków samorządów na oświatę.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w maju ub. roku sondaż, z którego wynika, że 217 tys. nauczycieli i pracowników oświaty, czyli 96 proc. uczestników sondażu, jest gotowych poprzeć ewentualną akcję protestacyjną przeciwko zmianom proponowanym przez samorządowców.

Autor: adso\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości