Kajdanki niezgodne z konstytucją?

Polska

Aktualizacja:
TVN24Zasady używania kajdanek są niekonstytucyjne - uważa Seremet

Służby, w tym policja, ABW i Straż Graniczna, stosują środki przymusu bezpośredniego na podstawie niekonstytucyjnych przepisów – twierdzi prokurator generalny Andrzej Seremet. Chodzi m.in. o używanie kajdanek - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Prokurator uważa, że zasady używania przez służby środków przymusu bezpośredniego powinny być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Tymczasem aż dziewięć z siedemnastu służb używa kajdanek, paralizatorów czy pałek służbowych na podstawie regulacji, które tego wymogu nie spełniają.

Według Seremeta, jest to niekonstytucyjne.

Do tej pory prokurator generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego dziewięć wniosków o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, które upoważniają służby do stosowania takich środków. Dotyczą one m.in. policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, służb w zakładach dla nieletnich Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej

Kontrola przepisów

- Do tej pory prokurator generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego dziewięć wniosków o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, które upoważniają służby do stosowania takich środków. Dotyczą one m.in. policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, służb w zakładach dla nieletnich – mówi DGP Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej.

Naruszają artykuł konstytucji

Według Seremeta, zasady użycia środków przymusu bezpośredniego zostały unormowane w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów, a więc w akcie podstawowym. A to - w opinii Seremeta - narusza art. 41 konstytucji, który gwarantuje każdemu nietykalność osobistą i wolność osobistą i wskazuje, że pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Tymczasem wszystkie z zaskarżonych przez Seremeta przepisów odsyłają do rozporządzeń wydawanych albo przez ministra, albo przez Radę Ministrów. Analiza prowadzona przez biuro PG nie jest jednak zakończona, nie można więc wykluczyć, że prokurator generalny zakwestionuje jeszcze inne ustawy.

Jeżeli sędziowie TK przychylą się do wniosków prokuratora generalnego, ustawodawca będzie musiał na nowo uregulować zasady stosowania przez służby środków przymusu bezpośredniego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Źródło zdjęcia głównego: TVN24