Jest śledztwo ws. braku publikacji wyroku TK. "Podejrzenie popełnienia przestępstwa"

TVN24

TVN 24Jest decyzja o śledztwie ws. niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Warszawscy prokuratorzy zdecydowali o wszczęciu śledztwa ws. braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia - dowiedział się portal tvn24.pl.

Prokuratorzy uznali, że doszło do podejrzenia popełnienia przestępstwa poprzez niewydrukowanie wyroku TK.

- W śledztwie chodzi o niedopełnienie obowiązków ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych przez funkcjonariuszy publicznych. Zdaniem prokuratury "zaniechano niezwłocznego ogłoszenia wyroku TK z 3 grudnia".

Postępowanie sprawdzające

Prokurator Przemysław Nowak w ubiegłym tygodniu potwierdził, że do stołecznej prokuratury wpłynęło zawiadomienie od obywatela dotyczące zwłoki w opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia.

- Zwróciliśmy się do prezesa Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o podanie przyczyn, dlaczego do dzisiaj wyrok TK nie został opublikowany - mówił wtedy rzecznik prokuratury. - W toku postępowania będziemy ustalali, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - twierdził Nowak.

W pierwszej kolejności zostaną przesłuchane osoby z RCL

- W sprawie zaniechania publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy zawiadomienie. Zostało wdrożone postępowanie sprawdzające w ramach którego zwróciliśmy się do Rządowego Centrum Legislacji o informacje, m.in. o podanie przyczyn dla których wyrok TK z dnia 3 grudnia nie został opublikowany - mówił na konferencji prasowej Nowak.

Poinformował też, że prokuratura otrzymała z RCL dokumenty i informacje, które pozwoliły na wszczęcie tego postępowania. - Z tych informacji wynika, iż wyrok ten jest gotowy do publikacji w sensie technicznym, natomiast publikacja nie następuje z uwagi na stanowisko w tym zakresie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - dodał.

Jak poinformował Nowak, prokurator dokonał ustaleń w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, przede wszystkim tego, iż wyroki TK są ostateczne i podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. - Te dane były wystarczające do podjęcia decyzji o wszczęciu śledztwa, co oznacza, zdaniem prokuratora, iż zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w tym zakresie. To pozwala na rozpoczęcie postępowania dowodowego sensu stricte - stwierdził. Dodał, że w pierwszej kolejności przesłuchane zostaną osoby z RCL.

Wstrzymana publikacja wyroku

Szefowa KPRM Beata Kempa w piśmie do prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego napisała, że do wyznaczenia składu orzekającego 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny zastosował "pozaustawowe kryterium", co oznacza naruszenie konstytucji, a skutkiem tego, w ocenie Kempy, jest nieważność wyroku. Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego została wstrzymana.

Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień w związku z zaniechaniem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego W dniu 14 grudnia 2015 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczął śledztwo o sygn. VI Ds 926/15 w sprawie niedopełnienia w okresie od dnia 3 grudnia 2015 r. przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków wynikających z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez zaniechanie niezwłocznego ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapadłego w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze K 34/15, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaniechaniem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze 34/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. W dniu 11 grudnia 2015 r. uzyskano z Rządowego Centrum Legislacji materiały, z których wynika, iż przedmiotowy wyrok był przygotowany pod względem technicznym do publikacji w dniu 11 grudnia 2015 r. Nadto z uzyskanych dokumentów wynika, iż do dnia 14 grudnia 2015 r. nie podjęto decyzji w przedmiocie publikacji ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pomimo braku przeszkód o charakterze technicznym. Z obowiązujących przepisów wynika obowiązek niezwłocznego ogłoszenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. prok. Przemysław Nowak Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Autor: Maciej Duda (m.duda2@tvn.pl) Robert Zieliński (r.zielinski@tvn.pl), dziennikarze śledczy tvn24.pl / Źródło: tvn24.pl