Polska

"Ja także prowadziłam zajęcia na temat konstytucji". Mecenasi donoszą sami na siebie

Polska

Rzecznik dyscyplinarny zainteresował się prokuratorem
Rzecznik dyscyplinarny zainteresował się prokuratorem Fakty TVN
wideo 2/35

Z przerażeniem uświadomiłem sobie, że również uczyłem młodzież szkolną na temat wartości zawartych w konstytucji - napisał na Facebooku mecenas Jacek Dubois. "Uprzejmie zawiadamiam, że ja także prowadziłam zajęcia na temat Konstytucji RP" - oświadczyła adwokat Anna Rakowska-Trela. To reakcja prawników na zainteresowanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego prokuratorem w stanie spoczynku Wojciechem Sadrakułą za prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat ustawy zasadniczej.

Do organizującego spotkania stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy 3 września wpłynęło pismo od prokurator Małgorzaty Nowak, pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym. Zwrócono się w nim z prośbą o udzielenie informacji dotyczących zajęć na temat konstytucji, które poprowadził Wojciech Sadrakuła.

"W związku z podjęciem czynności (...) mających na celu ustalenie znamion przewinienia dyscyplinarnego prokuratora, zwracam się o nadesłanie informacji, kiedy, gdzie oraz w jakiej szkole lub szkołach w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie akcji 'Tydzień Konstytucyjny' Pan Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku, przeprowadził zajęcia z młodzieżą na temat Konstytucji R.P." - możemy przeczytać w prokuratorskim piśmie.

"Pragnę przyznać się do działań, które mogły naruszyć porządek prawny"

"Z informacji medialnych dowiedziałem się, że podjęła Pani wstępne czynności mające na celu ustalenie znamion przewinienia dyscyplinarnego prokuratora, który w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie im. prof. Hołdy akcji Tydzień Konstytucyjny przeprowadzał w szkole z młodzieżą zajęcia na temat Konstytucji RP. Z treści pisma, które skierowała Pani do Stowarzyszenia prof. Hołdy wnioskuję, że zakłada Pani, że uczenie młodzieży szkolnej o Konstytucji uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej może wyczerpywać znamiona deliktu dyscyplinarnego" - napisał mecenas Jacek Dubois we wpisie zaadresowanym do prokurator Małgorzaty Nowak.

"Dowiedziawszy się o tym, z przerażeniem uświadomiłem sobie, że jako adwokat i członek Stowarzyszenia również uczyłem młodzież szkolną na temat wartości zawartych w konstytucji, a zatem sam również swoim nieprzemyślanym działaniem mogłem wypełnić znamiona wykroczenia dyscyplinarnego" - czytamy w oświadczeniu prawnika.

"Chcąc pozostawać w zgodzie z porządkiem prawnym kraju, którego jestem obywatelem, pragnę przyznać się do działań, które mogły naruszyć porządek prawny a także dobrowolnie ujawnić, licząc na łagodne potraktowanie, wszystkie znane mi okoliczności związane z ewentualnym naruszeniem prawa przeze mnie i inne osoby dopuszczające się analogicznych czynów" - pisze dalej mecenas. W "donosie" na samego siebie Dubois przyznaje się do członkostwa w Stowarzyszeniu im. prof. Hołdy. "W ramach działalności Stowarzyszenia realizowany jest przez pięć edycji program Tydzień Konstytucyjny, w ramach którego prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem uczą w szkołach dzieci o Konstytucji i jej znaczeniu w życiu każdego obywatela. Tego niegodnego zajęcia przez 5 edycji dopuszczali się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Profesorowie Prawa, Sędziowie, Prokuratorzy i Adwokaci" - wymienia prawnik.

Informuje w swoim wpisie, że w pięciu dotychczasowych edycjach akcji uczestniczyło ponad tysiąc szkół, 170 tysięcy uczniów oraz dwa tysiące prawników.

"Pozostaję w przekonaniu, że powyższe informacje pomogą w zidentyfikowaniu i ukaraniu wszystkich winnych" - dodaje mecenas.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu karalnego

"Uprzejmie zawiadamiam, że ja także prowadziłam zajęcia na temat Konstytucji RP w ramach wspomnianej akcji, zarówno z młodzieżą licealną, jak gimnazjalną, jak i - o zgrozo - rozmawiałam z przedszkolakami na temat Konstytucji RP i praw dziecka" - pisze z kolei w swoim zawiadomieniu zaadresowanym do Prokuratury Krajowej adwokat Anna Rakowska-Trela. Pismo opublikowała na swoim profilu na Facebooku.

"Jeżeli prokuratura dopatruje się w prowadzeniu zajęć o Konstytucji RP jakiegokolwiek przewinienia dyscyplinarnego - uprzejmie informuję, że właściwym dla mnie rzecznikiem dyscyplinarnym jest Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi" - czytamy w dokumencie.

Rakowska-Trela dodaje, że prowadząc i planując dalsze spotkania z młodzieżą, działa "z zamiarem nie tylko bezpośrednim, ale także z góry powziętym, w czynie ciągłym".

"Jesteśmy zaszczyceni"

Na pismo rzecznika dyscyplinarnego w sprawie prokuratora Sadrakuły stowarzyszenie prof. Hołdy odpowiedziało, informując, że spotkanie z jego udziałem odbyło się w jednej z prywatnych szkół w Warszawie. Miało do niego dojść w czerwcu. Organizacja wyraziła przekonanie, że to pozwoli zakończyć "wstępne czynności".

"Nie sposób bowiem przyjąć, że udział w zajęciach edukacyjnych dla młodzieży może być uznany za podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej i wszczynania postępowania wyjaśniającego wobec prokuratora" – zaznaczyło stowarzyszenie.

Pismo od prokurator Małgorzaty Nowaktvn24

Autor: momo//kg / Źródło: tvn24

Pozostałe wiadomości