Polska wśród najmniej innowacyjnych państw w Unii. Ale szybko goni konkurentów

Autor:
pb//mm
Źródło:
Komisja Europejska, tvn24.pl
Mateusz Morawiecki wziął udział w niemiecko-polsko-czeskim Forum Nauki "Transgraniczne Innowacje dla Europy Środkowej"
Mateusz Morawiecki wziął udział w niemiecko-polsko-czeskim Forum Nauki "Transgraniczne Innowacje dla Europy Środkowej"TVN24
wideo 2/8
TVN24Mateusz Morawiecki wziął udział w niemiecko-polsko-czeskim Forum Nauki "Transgraniczne Innowacje dla Europy Środkowej"

Polska znalazła się na czwartym od końca miejscu w tegorocznej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Gorzej wypadły tylko Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Jednocześnie jednak Polska okazała się jednym z dwóch państw notujących największy postęp w zakresie innowacyjności, poprawiając w ciągu 7 lat swój wynik o 11,3 procent.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności 2022 Polska zajęła 24. miejsce na 27 państw Unii Europejskiej, osiągając wynik wynoszący 60,5 proc. unijnej średniej. Gorzej wypadły tylko Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Te cztery państwa, wraz z Chorwacją, Węgrami i Słowacją znalazły się w siódemce krajów, których wyniki wyniosły mniej niż 70 proc. średniej unijnej, czyli najmniej w stawce.

ZOBACZ TEŻ: Połowę zysków pochłonie nowy podatek. Wiceminister o tym, kto go zapłaci

Polska nisko, ale poprawia wyniki

Wśród mocnych stron Polski wyróżniono zasoby intelektualne (odsetek ludności z wyższym wykształceniem), mobilność pracowników, inwestycje w cyfryzację, m.in. w łącza szerokopasmowe. Z kolei wśród polskich słabości znalazło się niedoinwestowanie technologii środowiskowych, brak nakładów na prace badawczo-rozwojowe, brak wsparcia pracowników naukowych czy mała liczba absolwentów studiów doktoranckich i innowacji w zakresie biznesu.

Jeśli chodzi o bilans ostatnich siedmiu lat, eksperci zauważyli poprawę w zakresie innowacji dla projektów biznesowych, rządowego wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw czy szkoleń informatycznych. Pogorszyły się natomiast wyniki w zakresie technologii związanych ze środowiskiem, wydatków na innowacje niezwiązane z badaniami czy wydatki na innowacje w przeliczeniu na pracownika.

W ciągu ostatniego roku doceniono ponadto wzrost zatrudnienia w innowacyjnych firmach i zwiększoną liczbę zagranicznych studentów studiów doktoranckich. Eksperci zaznaczyli, że luka między Polską a pozostałymi państwami UE w zakresie innowacyjności zmniejsza się. Poprawa względem zeszłego roku wyniosła 4,3 proc., a względem 2015 r. - 11,3 proc., co w porównaniu do innych państw jest bardzo dobrym rezultatem. 

ZOBACZ TEŻ: "Baltic Pipe ma swoją funkcję, to nie jest pomnik rury"

Europa goni konkurentów

W rankingu państwa zostały podzielone na cztery grupy: liderów innowacji, silnych innowatorów, umiarkowanych innowatorów i wschodzących innowatorów. W tegorocznej edycji względem 2021 r. wyniki polepszyło 19 państw UE - najbardziej Czechy, Irlandia i Finlandia, a w ośmiu państwach sytuacja się pogorszyła - najbardziej w Estonii, ale i we Francji, Włoszech, w Niemczech, Luksemburgu, Rumunii, na Łotwie i Malcie.

Najbardziej rozwiniętym pod względem innowacyjności krajem w UE pozostaje Szwecja, która odnotowała wynik wynoszący 135 proc. średniej unijnej. Powyżej 125 proc. średniej znalazły się też Finlandia, Dania, Holandia i Belgia. Te państwa określono mianem liderów innowacji.

Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Austria, Cypr i Francja są silnymi innowatorami (100-125 proc. średniej UE). Umiarkowanymi innowatorami (70-100 proc. średniej UE) są natomiast Estonia, Słowenia, Czechy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Malta, Litwa i Grecja, a wschodzącymi (poniżej 70 proc. średniej) Węgry, Słowacja, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Polska. Dwa ostatnie państwa, czyli Chorwacja i Polska, w ciągu ostatnich siedmiu lat odnotowały największy postęp w porównaniu do innych państw.

Unia Europejska jako całość poprawia swoje wyniki względem globalnych konkurentów, nadal wyprzedzają ją jednak Australia, Kanada, Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Od 2021 roku UE wyprzedziła natomiast pod względem innowacyjności Japonię. Ogólnie unijna innowacyjność poprawiła się o około 10 proc. przez ostatnie siedem lat.

Europejski Ranking Innowacyjności

Europejski Ranking Innowacyjności publikowany jest co roku od 2001 r. Jego celem jest porównanie poziomu innowacyjności między państwami członkowskimi UE w takich dziedzinach jak rozwój cyfrowy, inwestycje w projekty badawcze czy poziom zatrudnienia przy innowacyjnych projektach.

Autor:pb//mm

Źródło: Komisja Europejska, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości