Polska

Idą zmiany. "Urząd będzie musiał korespondować z obywatelem przez internet"

Polska

sxc.huUrząd będzie miał obowiązek odpowiedzieć na maila

Kolejny krok w unowocześnieniu administracji. Sąd administracyjny dopuszczać będzie elektroniczne kopie dokumentów, a także sam będzie wysyłał stronom elektroniczne dokumenty, a nie papierowe. Takie zmiany zakłada przygotowywana przez rząd ustawa informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przyjęte przez Radę Ministrów we wtorek zmiany obejmują administrację publiczną, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także ordynację podatkową. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podkreśliło w komunikacie, że projekt ma ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększyć liczbę i jakość e-usług.

Najpierw podpis elektroniczny

Jak zaznaczyło MAC, w pierwszej kolejności należy założyć profil zaufany, czyli darmowy podpis elektroniczny do kontaktów z instytucjami publicznymi. Profil zakłada się na platformie ePUAP, na stronie internetowej epuap.gov.pl; a następnie trzeba go potwierdzić w urzędzie. Sieć miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, zostanie rozszerzona o placówki Poczty Polskiej i banki. Projekt nowelizacji poszerza grono instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP. Celem projektu jest też ułatwienie korespondencji elektronicznej. Nakłada on bowiem na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo. Uporządkowane mają być również wzory dokumentów. Według komunikatu, urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne.

E-mail ważny jak zwykły list

Zmiany w ustawie mają też zrównać "drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem". "Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet" - podkreśla MAC. W postępowaniu administracyjnym dopuszczone zostaną też elektroniczne kopie dokumentów papierowych, po uwierzytelnieniu ich np. kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym, "o ile obywatel nie może uzyskać zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego". Wprowadzona ma być także możliwość elektronicznego wglądu w akta sprawy. W postępowaniu sądowo-administracyjnym "wprowadzona będzie możliwość wnoszenia przez stronę postępowania pism w formie dokumentu elektronicznego i doręczania stronom dokumentów przez sąd administracyjny drogą elektroniczną oraz możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej". Na środę zapowiedziano konferencję prasową szefa MAC Michała Boniego m.in. na temat przyjętego przez rząd projektu.

Autor: nsz//tka / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości