Gersdorf wnioskuje o rozważenie postępowania dyscyplinarnego wobec dwójki sędziów

Polska

Postanowienie w sprawie sędziego Waldemara Żurka wydał sędzia Aleksander Stępkowski (wideo z 09.03.2019 r.)tvn24
wideo 2/5

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się do rzecznika dyscyplinarnego SN z wnioskiem o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej Joanny Lemańskiej i sędziego Aleksandra Stępkowskiego - poinformował w czwartek Sąd Najwyższy.

Jak przekazał w czwartek rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski, wniosek I prezes SN ma związek z wydarzeniami towarzyszącymi rozpoznawaniu w SN odwołania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.

Przeniesienie sędziego i odwołanie od ustawy KRS

Decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i członkini obecnej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmary Pawełczyk-Woickiej sędzia Żurek, rzecznik poprzedniej KRS, został w końcu sierpnia zeszłego roku przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędzia Żurek odwołał się od tej decyzji do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, która umorzyła postępowanie w jego sprawie. Z kolei od decyzji KRS sędzia wniósł odwołanie do Sądu Najwyższego, a w listopadzie zeszłego roku do Izby Cywilnej trafił jego wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Izby Dyscyplinarnej SN.

Dwie decyzje w Sądzie Najwyższym

8 marca w Sądzie Najwyższym zapadły dwa postanowienia dwóch izb w sprawie sędziego Waldemara Żurka.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej - której prezesem jest Joanna Lemańska - odrzuciła odwołanie sędziego Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu.

Tego samego dnia Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznawania tego odwołania.

Stępkowski w składzie orzekającym w sprawie Żurka

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego podjęła decyzję w jednoosobowym składzie, który stanowił sędzia Aleksander Stępkowski, mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na sędziego SN 20 lutego. Sędzia Stępkowski nie był objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej został powołany już po złożeniu wniosku przez sędziego Żurka. Posiedzenie w tej sprawie zostało wyznaczone dzień wcześniej - 7 marca.

Posiedzenie Izby Cywilnej w składzie trojga sędziów, które odbyło się 8 marca po południu, zostało wyznaczone 7 lutego. Jak informował rzecznik prasowy SN, w podjętym wtedy postanowieniu Izba Cywilna postanowiła odroczyć swoje posiedzenie, a postanowienie podjęto na podstawie akt sprawy, pozostających do 8 marca włącznie "do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie".

W czwartek sędziowie Izby Cywilnej przedstawili składowi siedmiu sędziów tej izby pytanie, czy niedawna decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej o odrzuceniu odwołania sędziego Żurka od uchwały KRS jest ważna i obowiązująca.

Autor: akr/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24