"Niezawisłość sądownictwa w Polsce jest atakowana od końca 2015 roku"

TVN24

Afera hejterska i apele o dymisję w ministerstra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ("Fakty po południu" z 18.09.2019 r.)Ewa Koziak | Fakty po południu
wideo 2/57

Polskie władze konsekwentnie dążą do ukarania bądź uciszenia sędziów, którzy otwarcie występują w imię praworządności - oceniło Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ). Organizacja wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych i konkretnych kroków w celu przywrócenia i zagwarantowania pełnej niezależności Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratury".

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) podczas spotkania w Nur-Sułtan w Kazachstanie 15 września podjęło rezolucję dotyczącą stanu sądownictwa w Polsce. Tekst uchwały udostępniło w poniedziałek na swojej stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

"Polskie władze konsekwentnie dążą do ukarania bądź uciszenia sędziów"

Zdaniem EAJ "niezawisłość sądownictwa w Polsce jest atakowana od końca 2015 roku", a "przyjęte i wdrożone w tym okresie przez polskie władze rozwiązania legislacyjne i polityczne mają za zadanie całkowite uzależnienie sądownictwa od władzy wykonawczej i ustawodawczej".

ZOBACZ CAŁĄ UCHWAŁĘ EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW >

Zdaniem stowarzyszenia cel ten jest realizowany poprzez upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, nadanie ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do odwoływania i mianowania prezesów i wiceprezesów sądów, zmuszanie sędziów Sądu Najwyższego do przejścia w stan spoczynku oraz wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w celu wywarcia nieuzasadnionej presji na sędziów, którzy występują w obronie niezależności sądownictwa lub orzekają w sposób niezgodny z oczekiwaniami rządu. "Polskie władze konsekwentnie dążą do ukarania bądź uciszenia sędziów, którzy otwarcie występują w imię praworządności i orzekają w sposób niezgodny z ich oczekiwaniami, pochwalają zaś i nagradzają sędziów, którzy stosują się do ich oczekiwań" - brzmi uchwała EAJ.

Europejscy sędziowie wyrazili "głęboką solidarność z polskimi sędziami"

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów odniosło się do doniesień dotyczących udziału byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w akcji dyskredytowania i hejtowania sędziów, którzy krytykowali zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość.

RAPORT TVN24.PL: Zorganizowana akcja hejtu wobec sędziów >

Według organizacji działania te dążyły do podsycania nienawiści w stosunku do sędziów, którzy usiłują bronić praworządności i niezawisłości sądownictwa. Stowarzyszenie zaliczyło do tego grona m.in. pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf i prezesa "Iustitii" sędziego Krystiana Markiewicza.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Kasta" miała organizować hejt na Małgorzatę Gersdorf >

EAJ zwróciło też uwagę na zmiany w prawie, które przekazują ministrowi sprawiedliwości "uprawnienia do powoływania rzeczników dyscyplinarnych sędziów wraz z uprawnieniem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego" oraz na "zastąpienie prawa do odwołania od wyroku w sprawie dyscyplinarnej do Sądu Najwyższego odwołaniem do nie niezależnej Izby Dyscyplinarnej tegoż Sądu". Europejscy sędziowie wyrazili "swoją głęboką solidarność z polskimi sędziami, którzy przeciwdziałają osłabieniu niezależności polskiego sądownictwa".

Apel Europejskiego Stowarzyszenie Sędziów do polskich władz

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wezwało polskie władze do "podjęcia natychmiastowych i konkretnych kroków w celu przywrócenia i zagwarantowania pełnej niezależności Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratury".

Organizacja zaapelowała też o "zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa celem zapewnienia, aby jej członkowie będący sędziami byli wybierani przez sędziów, a nie przez władzę wykonawczą lub parlament". EAJ zwróciło się o weryfikację "nowego systemu regulującego postępowania dyscyplinarne, w celu zapewnienia jego niezależności od rządu, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości".

Kolejnym postulatem jest "niezwłoczne zakończenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom za ich orzeczenia odwołujące się do potrzeby uzyskania orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź za orzeczenia, które negatywnie oceniane są przez władze". Stowarzyszenie Sędziów Europejskich wezwało Komisję Praw Człowieka ONZ, Parlament Europejski, Radę i Komisję Unii Europejskiej oraz społeczność międzynarodową, aby "nalegały na władze Rzeczypospolitej Polskiej w celu wprowadzenia w życie powyższych kroków".

Autor: akr//rzw / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: