Czekolada tematem przewodnim. Egzamin szóstoklasisty - zobacz arkusze

Polska

Aktualizacja:
TVN 24To ostatni taki sprawdzian szóstoklasistów

Blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło we wtorek po godzinie 9. do ogólnopolskiego obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów. Są oni - zgodnie z zapowiedziami MEN - ostatnim rocznikiem, który napisał taki egzamin.

Arkusze sprawdzianu opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

ARKUSZ. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

ARKUSZ. JĘZYK ANGIELSKI

TRANSKRYPCJA

ARKUSZ. JĘZYK NIEMIECKI

TRANSKRYPCJA

ARKUSZ. JĘZYK FRANCUSKI

TRANSKRYPCJA

ARKUSZ. JĘZYK HISZPAŃSKI

TRANSKRYPCJA

ARKUSZ. JĘZYK ROSYJSKI

TRANSKRYPCJA

Jak powiedział przed rozpoczęciem sprawdzianu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły informacje, że w którejś ze szkół mogą być problemy z przeprowadzeniem egzaminu.

Pierwsza część egzaminu

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich trwała 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu, np. dyslektyków, ta część trwała 120 minut.

W tej części sprawdzane jest opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

W arkuszu z polskiego i matematyki uczniowie mieli 27 zadań. 13 z nich to zadania z języka polskiego. Odnosiły się do cytowanego w arkuszu tekstu na temat ziaren kakaowca, wyrobu kakao w proszku i czekolady napisanego na podstawie fragmentu książki Jana Rurańskiego pt. "Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania".

Były to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Jedno z zadań w tej grupie brzmiało: "Zdaniem autora tekstu producenci czekolady z fabryczki w Londynie reklamują się bez fałszywej skromności, czyli: A. potrzebują ciągłej akceptacji; B. przeceniają swoje możliwości; C. czują się gorsi od innych producentów; D. są przekonani o dobrej jakości swoich wyrobów".

Zadania zamknięte odnosiły się również do cytowanego w arkuszu wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina".

Szóstoklasiści musieli też sporządzić ogłoszenie zachęcające do udziału w organizowanym w szkole spotkaniu ze słynnym podróżnikiem - znawcą kuchni świata oraz w formie kartki z pamiętnika napisać, dlaczego warto pomagać innym.

Do rozwiązania mieli też 14 zadań z matematyki. Obok zadań zamkniętych, w tej grupie były też zadania otwarte. Rozwiązując zadania matematyczne uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością ułamków zwykłych i dziesiętnych, procentów, własnościami trójkątów, umiejętnością czytania diagramów oraz operowania pojęciem czasu.

Druga część egzaminu

Drugą częścią sprawdzianu był test z języka obcego, do wyboru były języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów są zadaniami zamkniętymi, odnoszą się one m.in. do nagrań, którą były odtwarzane podczas sprawdzianu. a część trwała 45 minut, w przypadku części uczniów, którym przysługiwał wydłużony czas - 70 minut.

Arkusze z tej części zawierały 11 zadań (część zadań miała po kilka poleceń).

- Ciężko było, jak zwykle na testach. Bałem się, ale mam nadzieję że będzie dobrze - powiedział jeden z uczniów po egzaminie. Jako najtrudniejsze ocenił pisanie wypracowania.

Inna uczennica stwierdziła, że egzamin był "dość łatwy" i "niezbyt się stresowała". - Myślę, że może to być maksymalna liczba punktów, albo kilka mniej - dodała.

Angielski najczęściej wybieranym językiem

Podczas sprawdzianu z języka angielskiego - wybranego przez największą liczbę uczniów (ponad 330 tys.) - po wysłuchaniu nagranych dialogów uczniowie musieli m.in. zdecydować, który z nich przeprowadzony był w szkole, który w autobusie, a który w sklepie. Inne zadania odnosiły się do zamieszczonych w arkuszy maili, sms-ów, ogłoszeń. W jednym z nich po przeczytaniu maila do ciotki musieli odpowiedzieć co jego autor dostał od niej, gdzie wybrali się razem w zeszłym roku oraz o której godzinie jego pociąg przyjedzie do Londynu.

Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chciało zdawać blisko 16 tys. szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego - 207, a z hiszpańskiego - 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie mógł przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły, wynik może zdecydować czy będzie się on w niej uczył.

Wyniki 27 maja

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany na sprawdzianie przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów, z polskiego - 73 proc., a z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego - to 78 procent.

Egzamin od 2002 roku

Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany był po raz pierwszy w 2002 r. Do ubiegłego roku nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Trwał 60 minut.

Obecni szóstoklasiści są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisze sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Są też - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej - ostatnim rocznikiem, który przystępuje do sprawdzianu; od przyszłego roku ma on zostać zlikwidowany. Likwidację sprawdzianu zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowanym przez resort edukacji, który w połowie marca trafił do konsultacji społecznych.

W miejsce sprawdzianu ma być wprowadzony test diagnostyczny, który ma być przeprowadzany na początku I klasy gimnazjum. Nie będzie on jednak obowiązkowy, decyzje o przeprowadzeniu go mają podejmować same szkoły.

Autor: kło/kk / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24